„Fundacja Pestka”

Od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2024 jest realizowany najnowszy projekt „Odnaleźć przestrzeń do zmiany”. Jest on skierowany do osób doznających przemocy domowej. Jest skorelowany z najnowszą ustawą o przemocy w rodzinie, która weszła w lipcu bieżącego roku. Fundacja wspiera specjalistyczną pomocą osoby lub rodziny objęte Niebieską Kartą. W tym celu z projektu […]

Poświęcenie tornistrów najmłodszych uczniów naszej parafii

W minioną niedzielę najmłodsi uczniowie naszej parafii zgromadzili się w kościele, aby zawierzyć swoją drogę edukacyjną Panu Bogu. Ksiądz proboszcz Karol Zegan udzielił im uroczystego błogosławieństwa. Poświęcił również ich przybory szkolne przypominając o ich znaczeniu i wartości. Wszystkim uczniom – i tym najmłodszym i tym starszym – życzymy światła Ducha Świętego oraz wytrwałości w nowym […]

Formularz kontaktowy