„Fundacja Pestka”

Od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2024 jest realizowany

najnowszy projekt „Odnaleźć przestrzeń do zmiany”. Jest on skierowany do osób doznających przemocy domowej. Jest skorelowany z najnowszą ustawą o przemocy w rodzinie, która weszła w lipcu bieżącego roku.
Fundacja wspiera specjalistyczną pomocą osoby lub rodziny objęte Niebieską Kartą. W tym celu z projektu są przygotowane odpowiednie środki. Osobom tym będzie  towarzyszył asystent osoby doznającej przemocy. Dlatego też poszukujemy wolontariuszy do pełnienia tej funkcji.

Atutem propozycji jest zapewnienie rekomendacji Fundacji, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Jest to szczególnie przydatne w poszukiwaniu pracy.
Propozycja wolontariatu jest skierowana do młodych ludzi, studiujących, którzy myślą poważnie. Także dla seniorów na emeryturze: pracowników socjalnych MOPR, policjantów, policjantki, sędziów, prawników itp.

Poniżej link na stronę, gdzie jest zamieszczona informacja o projekcie:

https://fundacjapestka.pl/projekty/aktualne-projekty/214-odnalezc-przestrzen-do-zmiany-okres-realizacji-01-10-2023-30-06-2024

Formularz kontaktowy