Zaproszenie Domowego Kościoła

  Małżeństwa sakramentalne pragnące pogłębiać jedność małżeńską i mieć wsparcie w chrześcijańskim wychowaniu dzieci zapraszamy na spotkanie zapoznawcze z członkami wspólnoty Domowego Kościoła będącej częścią Ruchu Światło Życie. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 17. 03.2024 po mszy o godzinie 11:00 w domu parafialnym. Spotkanie ma charakter informacyjno-zapoznawczy, obecność na nim nie jest deklaracją wstąpienia do […]

„Fundacja Pestka”

Od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2024 jest realizowany najnowszy projekt „Odnaleźć przestrzeń do zmiany”. Jest on skierowany do osób doznających przemocy domowej. Jest skorelowany z najnowszą ustawą o przemocy w rodzinie, która weszła w lipcu bieżącego roku. Fundacja wspiera specjalistyczną pomocą osoby lub rodziny objęte Niebieską Kartą. W tym celu z projektu […]

WPROWADZENIE NA URZĄD PROBOSZCZA KS. KAROLA ZEGANA

Niedziela 24 września 2023 roku to dla naszej parafii szczególna data. W tym właśnie dniu podczas uroczystej Mszy Świętej ks. kan. Karol Zegan objął w pełni urząd proboszcza Parafii pw. św. Józefa robotnika w Kielcach. Przed rozpoczęciem liturgii przedstawiciele parafii podziękowali dotychczasowemu proboszczowi naszej  parafii ks. prał. Janowi Iłczykowi. Następnie w naszej wspólnocie parafialnej został powitany […]

Ks. Hubert Równicki

ks. Hubert Równicki, mgr lic. teol., ur. 1988 (Jędrzejów, Trójcy Świętej), wyśw. 2015 – od 2023

Ks. Robert Kowalski

ks. Robert Kowalski, mgr teol., ur. 1978 (Daleszyce), wyśw. 2005, mian. 2018

Formularz kontaktowy