loader image

Znaczek na misje

Każdy znaczek wspiera misje

Nasza parafia włączyła się w akcję „KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”.
Do koszyka przy ołtarzu św. Józefa możemy składać zużyte – ostemplowane znaczki, które wycinamy z koperty lub kartki pocztowej z półcentymetrowym marginesem.

Ostemplowane znaczki mają swoją wartość. Nie wyrzucaj ich do kosza. Uzyskane fundusze z ich sprzedaży mogą pomóc misjom. Zachęcamy pojedyncze osoby jak i różnego rodzaju grupy czy organizacje do włączenia się do akcji Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie pod hasłem: „KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”. Nasza akcja trwa już od kilkudziesięciu lat i trwać będzie nadal, gdyż jednoczy ludzi wokół dobrej sprawy i pozwala zaangażować się każdemu bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek.

Co należy zrobić?

  • Ostemplowany znaczek wyciąć z półcentymetrowym marginesem, tak aby go nie uszkodzić.
  • Zebrane znaczki w większej ilości przesłać, podać okazją do Pieniężna lub przynieść na różnego rodzaju spotkania organizowane przez Referat Misyjny Księży Werbistów.
  • Można je zostawić także we wszystkich werbistowskich placówkach w Polsce – pozwoli to zaoszczędzić na wysyłce.
    https://www.pomocmisjom.werbisci.pl/?page_id=3808


Obecnie Referat Misyjny w Pieniężnie prowadzi następujące akcje misyjne:
https://www.pomocmisjom.werbisci.pl/?page_id=3417

KONTAKT REFERAT MISYJNY W PIENIĘŻNIE
https://www.pomocmisjom.werbisci.pl/?page_id=3021

Formularz kontaktowy