loader image

Pomoc dla poszkodowanych

Drodzy Diecezjanie!


Kilka dni temu gwałtowna burza wyrządziła wiele szkód mieszkańcom części Województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Wiele rodzin poniosło znaczne straty materialne. Wierni ci liczą na akt solidarności z naszej strony.
Ewangeliczna zasada „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2), mimo naszych niedostatków, zachęca nas, aby podjąć wyzwanie solidarności z poszkodowanymi.
Zatem zwracam się z serdeczną prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów oraz wszystkich wiernych diecezji kieleckiej: w niedzielę 27 czerwca lub w niedzielę 4 lipca 2021 r. podczas każdej Mszy Świętej we wszystkich parafiach módlmy się za poszkodowanych, a przed kościołami zorganizujmy zbiórkę datków dla nich.


Uprzejmie proszę, aby zebrane środki wpłacić na konto Diecezji Kieleckiej: 59 1240 1372 1111 0000 1249 1269, z dopiskiem POMOC, albo do
kasy kurialnej.
Ufam, że dzięki wspólnemu wysiłkowi zdołamy wesprzeć naszych braci i siostry, którzy znaleźli się w potrzebie.


Wszystkim wiernym z serca błogosławię
Wasz Biskup
† Jan Piotrowski

Formularz kontaktowy