kaplica miłosierdzia Bożego i świętych relikwii

„Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus”.
Piotr Skarga
ks.
Obraz-215.jpg
Na pewno centralnym punktem kaplicy Bożego miłosierdzia jest złocista monstrancja, w której wystawiony jest Najświętszy Sakrament – Jezus obecny pod postacią chleba. To tu koncentrujemy naszą uwagę, nasze skupienie, nasze modlitwy. Monstrancja ta stoi na tle obrazu Jezusa Miłosiernego, którego widziała Św. Faustyna w swoich objawieniach. Monstrancja i obraz wkomponowane są w dekorację imitującą drzewo. Wśród liści tego drzewa w metalowych kapsułach umieszczone zostały relikwie świętych. Możemy się zastanowić jaka idea przyświecała ks. Proboszczowi oraz projektantom i wykonawcom dekoracji nowej kaplicy. Pierwotną myślą ks. Proboszcza było umieszczenie w miejscu widocznym w miejscu kultu relikwii, które przechowywane są w skarbcu naszego kościoła. Myśl ks. Proboszcza wsparli księża pracujący w naszej parafii. I tak ks. Grzegorz Jędrzejczyk przywiózł z Libanu relikwie św. Charbela Makhlouf; ks. Tomasz z Meksyku relikwie św. Jose Sancheza Del Rio . W międzyczasie ks. Proboszcz postarał się o relikwie św. Siostry Faustyny, św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Kolbe, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Wincentego Kadłubka, św. Alojzego Orione i ostatnio kanonizowanych św. rodziców św. Tereski od Dzieciątka Jezus – Louisa i Zelii Martin. Święci ci dołączą do znajdujących się w naszej parafii relikwii wielu starożytnych świętych Kościoła takich jak św. Klemens I (trzeci następca św. Piotra), św. Faust, św. Wiktor, św. Bonifacy, św. Felicyta i wielu innych męczenników. Są też relikwie naszych polskich św.: św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Jana Kantego św. Stanisława Kostki, bł. Bogumiła.

Święci jako owoce drzewa – moglibyśmy dodać drzewa życia. O drzewie życia mówi Biblia w pierwszej księdze – księdze Rodzaju i ostatniej – księdze Apokalipsy. W średniowieczu krzyż przedstawiany jest często jako rajskie drzewo życia, bo z niego płynie życie wieczne. Z martwego drzewa kaźni zaczęły wyrastać pąki, gałęzie i kwiatony, przez co cały krucyfiks kojarzył się z drzewem. Prawdę tę wyrażają słowa prefacji: Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie Krzyża powstało nowe życie.

W jednej z pieśni eucharystycznych śpiewamy: „Bądźże pozdrowione drzewo żywota…” Jezus mówi o sobie „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” A więc drzewo to symbol samego Chrystusa.

Święci to ci którzy trwali w Chrystusie i dlatego ich życie wydało wspaniały owoc – świętość. Drzewo jest też symbolem Kościoła. W Hymnie VI ŚDM 1991 w Częstochowie śpiewamy: „Bo Kościół jak drzewo życia w wieczności zapuszcza korzenie, przenika naszą codzienność i pokazuje nam Ciebie”.

Wszystkie grupy świętych na różny sposób uzupełniają misterium Chrystusa, są Jego manifestacją i autentycznymi świadkami. Święci są miejscem spotkania między zbawczym działaniem Chrystusa i mistycznym działaniem Jego Kościoła. Nie stanowią oni tylko ozdoby historii Kościoła, ale należą do jego istoty. W świętych objawia się pełnia miłości Boga do człowieka. Stąd cześć oddawana świętym jest uwielbieniem Boga. Ich życie będące nieustannym świadectwem Bożej miłości jest także znakiem obecności Boga w Kościele. Święci poprzez wierność Bogu, wypełnianie Jego woli sprawiają, że Bóg zajmuje miejsce we wszystkim i wszystko odnajduje się w Bogu. W ten sposób realizuje się i wypełnia Królestwo Boże na ziemi: w świętych jaśnieje chwała Boża, ukazując cuda Bożej łaski. Święci ukazują nam najpełniejszą drogę do całkowitego zjednoczenia z Bogiem i są potwierdzeniem prawdy Ewangelii.

Prawdziwy kult świętych w Kościele wyraża się w oddawaniu czci, naśladowaniu ich wiary i miłości i przyzywaniu ich pomocy i wstawiennictwa. W oddawaniu czci nie można jednak zatrzymać się na osobie świętego, lecz trzeba w nim i w jego życiu widzieć jedynego dawcę świętości, czyli Boga. Każdy święty uczestniczy przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem w świętości Boga. Stąd w liturgii nie modlimy się bezpośrednio do świętych, ponieważ oni sami z siebie nic uczynić nie mogą, ale modlimy się przez wstawiennictwo świętych do Boga, jedynego dawcy zbawieni.

Drzewo może być także symbolem człowieka sprawiedliwego – świętego. Psalmista mówi: Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych… Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie… On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie”.

I na koniec jeszcze jedna rzecz, której symbolem może być drzewo w kaplicy Miłosierdzia. Przypominamy sobie słowa ks. Piotra Skargi o naszym narodzie, które przytoczył Jan Paweł II na placu Zwycięstwa w 1979 r. „Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus”.
Tysiąc pięćdziesiąt lak Chrześcijaństwa w naszym narodzie wydało wspaniałe owoce a wśród nich są święci, których relikwie są w naszej kaplicy.

Ks. Stanisław Rutka

Relikwie Świętych

Imię świętego / wiek w którym żył / data śmierci

1. św. Klemens I papież i męczennik (I w., zm. 97)
2. św. Sekundus męczennik (II w., zm. ok. 119)
3. św. Getuliusz męczennik (I/II w.)
4. św. Pius I męczennik (I/II w., zm. ok. 155)
5. św. Felicyta z Rzymu (II w., zm. ok. 160 lub 165)
6. św. Justyn męczennik (II w., zm. 165)
7. św. Ireneusz (II/ III w., zm. 202)
8. św. Felicjan (II/III w., zm. 202)
9. św. Rewokat (II/III w., zm. 203)
10. św. Urban męczennik (II/III w., zm. 230)
11. św. Hipolit Rzymski męczennik (II/III w., zm. 235)
12. św. Hipolit (II/III w., zm. 235)
13. św. Jukundus męczennik (II/III w., zm. 250)
14. św. Donatianus (II/III w., zm. 250)
15. św. Iukundinus męczennik (II/III w., zm. 250)
16. św. Malus i św. Fabian męczennicy (II/III w., zm. 250)
17. św. Kastus (II/III w., zm. 250)
18. św. Wiktoria męczennica (II/III w., zm. 253)
19. św. Fruktuozus męczennik (II/III w., zm. 259)
20. św. Kandyd z Agaunum męczennik (III w., zm. ok. 286)
21. św. Adaukt męczennik (III/IV w., zm. ok. 287 lub 303)
22. św. Feliks męczennik (III/IV w., zm. ok. 287 lub 303)
23. św. Fidelis z Como męczennik (III w.)
24. św. Adeodat męczennik (III w.)
25. św. Serena męczennica (III w.)
26. św. Waleriusz (III w.)
27. św. Reparata (III w.)
28. św. Bonus (III w.)
29. św. Kastus męczennik (III w.)
30. św. Aucta męczennica (III w.)
31. św. Wiktor męczennik (III w.)
32. św. Felicissima męczennica (III w.)
33. św. Beatrycze męczennica (III/IV w., zm. 303)
34. św. Feliks męczennik (III/IV w., zm. 303)
35. św. Firmus męczennik (III/IV w., zm. 303)
36. św. Fortunata męczennica (III/IV w., zm. 303)
37. św. Natalia męczennica (III/IV w.)
38. św. Fidencja, Galikania, Dezideria (III/IV w.)
39. św. Generozus z Tivoli męczennik (III/IV w.)
40. św. Erazm (III/IV w., zm. 303)
41. św. Faustyna męczennica (III/IV w., zm. w 304)
42. św. Gaudius męczennik (III/IV w., zm. 304)
43. św. Wincenty męczennik (III/IV w., zm. 304)
44. św. Wiktoria (III/IV w., zm. 305)
45. św. Klaudiusz męczennik (III/IV w., zm. 305)
46. św. Modestyn i św. Wiktoria męczennicy (III/IV w., zm. 305)
47. św. Faust (III/IV w.)
48. św. Trankwilin (III/IV w.)
49. św. Faust męczennik aleksandryjski (III/IV w.)
50. św. Fulgencja (III lub IV w.)
51. św. Epimachus, męczennik (IV w.)
52. św. Heliodor męczennik (IV w., zm. 360)
53. św. Marcin (IV w., zm. 397)

Imię świętego / wiek w którym żył / data śmierci

54. św. Konkordia (IV w.)
55. św. Fulgens męczennik (IV w.)
56. św. Aureliusz męczennik (IV w.)
57. św. Wenans i św. Cirilla męczennicy (IV w.)
58. św. Gaudenty męczennik (IV/V w., zm. 410)
59. św. Innocenty I męczennik (IV/V w., zm. 417)
60. św. Amator (IV/V w., zm. 418)
61. św. Prosper z Akwitanii męczennik (V w., zm. ok. 455-465)
62. św. Symplicjusz (V w., zm. 483)
63. św. Auctus i św. Modest męczennicy (V w., zm. 486)
64. św. Specjozus (V/VI w., zm. ok. 545)
65. św. Just i św. Sernator oraz towarzysze męczennicy (VI w., zm. 569)
66. św. Honestus kapłan i męczennik (VI w.)
67. św. Probus (VI w.)
68. św. Modesta (VI/VII w., zm. 659)
69. św. Deusdedit (VII w., zm. 664),
70. św. Amandus (VI/VII w., zm. 675)
71. św. Mansuetus męczennik (VII w., zm. 681)
72. św. Waleriusz (VII w., zm. 695)
73. św. Fruktuozus męczennik (VII w.)
74. św. Symplicja męczennica (VII w.)
75. św. Bonifacy biskup i męczennik (VIII w., zm. 754)
76. św. Romuald męczennik (X w.)
77. św. Benedykt męczennik (X w.)
78. św. Wojciech biskup i męczennik (X w., zm. 23 kwietnia 997)
79. św. Benedykt (XI w.)
80. św. Modesta (XI w.)
81. św. Stanisław biskup i męczennik (XI w., zm. 11 kwietnia 1079)
82. św. Liberatus męczennik (XI/XII w., zm. 1140)
83. bł. Bogumił arcybiskup gnieźnieński (XII/XIII w., zm. ok. 1204)
84. bł. Wincenty Kadłubek biskup (XII/XIII w., zm. 8 marca 1223)
85. św. Piotr z Werony męczennik (XIII w., zm. 1252)
86. św. Deodat (XIV w., zm. 1391)
87. św. Jan Kanty (XIV/XV w., zm. 24 grudnia 1473)
88. św. Stanisław Kostka (XVI w., zm. 15 sierpnia 1568)
89. św. Jan prezbiter rzymski (XVII/XVIII w., zm. 1764)
90. św. Klemens (XIX w., zm. 1820)
91. św. Zelia i Ludwik Martin (XIX w., zm. 28 sierpnia 1877 / zm. 29 lipca 1894)
92. św. Charbel Makhlouf z Libanu (XIX w., zm. 24 grudnia 1898)
93. św. Jose Schancez del Rio męczennik (XX w., zm. 10 lutego 1928)
94. św. Faustyna Kowalska (XX w., zm. 5 października 1938)
95. św. Alojzy Orione (XIX/XX w., zm. 12 marca 1940)
96. św. Maksymilian Maria Kolbe męczennik (XIX/XX w., zm. 14 sierpnia 1941)
97. św. Joanna Beretta Molla (XX w., zm. 28 kwietnia 1962)
98. bł. Ks. Jerzy Popiełuszko męczennik (XX w., zm. 19 października 1984)
99. Św. Jan Paweł II papież (XX w., zm. 2 kwietnia 2005)

Formularz kontaktowy