górny kościół

Górny kościół mieści około 5 tysięcy osób. Obiekt ten jest zjawiskiem rzadkim w architekturze sakralnej, nie ma jednego wejścia głównego na osi ołtarza, bowiem ruch wiernych odbywa się przez dwa równorzędne wejścia boczne. Dwukondygnacyjną świątynię reprezentującą współczesną architekturę sakralną zaprojektowali: Władysław Pieńkowski, Marian Szymanowski, Kinga Pieńkowska-Osińska.
Główna przestrzeń nawy, została wzbogacona przez układ czterech słupów, które symbolizują czterech ewangelistów.
Między czterema filarami jest wolno stojące tabernakulum, doskonale widoczne z każdej części przestrzeni kościoła. Centralny układ świątyni to pion szczeliny łączącej nawę z kaplicą adoracyjną. Nad głowami wiernych unosi się zdumiewająca lekkością betonowa koronka belek stropowych o przekroju V, zwężając się w miarę zbliżania ku środkowi pierścienia zwornika. Wnętrze kościoła głównego jest wyposażone w niesymetryczny chór i organy z lewej strony, które wykonał Zakład Organowy Jana Zycha. Pod chórem znajduje nawa boczna z konfesjonałami i chrzcielnicą. Z lewej strony znajduje się łatwo dostępna dla wszystkich kaplica Bożego Miłosierdzia z całodzienną Adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poświęcił Pasterz naszej Diecezji Ks. Biskup Jan Piotrowski. Koloryt wnętrza stanowią zróżnicowane szerokości cyklinowanych gładkich tynków, ceglane wykończenie kulisowych ścian na obwodzie koła. Cegła pojawia się również w postaci drobnych aplikacji na ścianach prezbiterium.

Posadzka jest pokazem regionalnych marmurów. Ołtarz, ambonka i postument pod tabernakulum jest zbudowany z marmuru kararyjskiego. Oprócz ołtarza głównego, są dwa ołtarze boczne wykonane z czerwonego trawertynu, a mianowicie ołtarz Świętej Rodziny z obrazem słynącym łaskami, namalowanym przez p. Krzysztofa Jackowskiego z Kielc. Obraz ten został ukoronowany 1 maja 2014 roku przez Ks. Bpa Kazimierza Ryczana, Ks. Bpa Kazimierza Gurdę i Ks. Bpa Mariana Florczyka. Tuż przy chrzcielnicy znajduje się ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Scenografia światła dziennego to szczelinowe przenikanie przez witraże, osadzone bezpośrednio w betonowym rysunku prefabrykatów. Stacje drogi krzyżowej zostały wyrzeźbione przez Annę Grocholską.

Atmosfera całości tchnie sakramentalnością i kameralnością wręcz niespodziewaną przy tak dużym wnętrzu.

W ostatnim czasie dolny i górny kościół został całkowicie odnowiony i odrestaurowany.

Formularz kontaktowy