Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych polskich diecezji wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii

Formularz kontaktowy