architektura zewnętrzna

Jest to największy kościół w diecezji kieleckiej, dwupoziomowy zbudowany na planie ćwiartki koła czy też ćwiartki bochenka chleba. Do świątyni prowadzą trzy wejścia. Jedno do górnego kościoła znajduje się od ulicy Marszałkowskiej, dwa natomiast do górnego i dolnego kościoła od ulicy Turystycznej. Do głównego wejścia prowadzi „kładka” przy której umieszczono na kolumnie figurę św. Józefa z Dzieciątkiem. Wykonawcą tej rzeźby jest Jerzy Sikorski.
Każda świątynia katolicka opiera się na kamieniu węgielnym, który stanowi najważniejszy element przy budowie kościoła. Kamień węgielny dla parafii świętego Józefa Robotnika w Kielcach został przywieziony z pobliża Grobu św. Piotra i został pobłogosławiony osobiście przez papieża Pawła VI w roku 1976. Zauważyć go można przy wejściu głównym do świątyni, gdyż jest wmurowany w elewację.
Nad wejściem dostrzec można następujące przesłanie:

„Będziesz miłował Pana Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w Tym sercu te słowa, które Ja Ci dziś nakazuję, wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach.”

Mury kościoła wykonane zostały z piaskowca pochodzącego z okolic Pińczowa co nadaje świątyni  monumentalny charakter. W mury kościoła zostały wkomponowane witraże, nadające kolorytu wnętrzu. Nad całością góruje strzelista wieża zakończona metalową koroną i krzyżem. Półokrągłe przeszklenia wieży pozwalają przedostać się światłu dziennemu do wnętrza kościoła. Wieża w początkowym okresie miała służyć jako dzwonnica. Zrezygnowano jednak z tego pomysłu i wybudowano wieżę oddzieloną od kościoła, na której zawieszone zostały 4 dzwony. Dwa z nich zostały nazwane „Czesław” i „Józef”. Strzelisty wygląd wieży zakończony krzyżem jest dość widocznym elementem w pejzażu miasta Kielce.

Na czterech rogach świątyni umieszczone zostały płaskorzeźby czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Na placu kościelnym dostrzec można także ciekawy i niespotykany nigdzie indziej pomnik św. Jana Pawła II. Figura została odsłonięta i uroczyście poświęcona w 2010 roku przez śp. biskupa Kazimierza Ryczana. Wierni nazwali go pomnikiem „Papieża Odpoczywającego.” Autorem tej figury jest rzeźbiarz Czesław Dźwigaj.

Formularz kontaktowy