Apostolat Maryjny

HISTORIA

Stowarzyszenie Cudownego Medalika jest związane z objawieniami, jakie otrzymała w 1830 r. św. Katarzyna Labouré ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo.

Maryja poleciła jej wybić medale według określonego wzoru. Miał się na nich znaleźć wizerunek Niepokalanej, z której dłoni wypływają jasne promienie jako symbol łask, a także napis „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Na odwrocie znajduje się litera „M” z wyrastającym z niej krzyżem, otoczonym 12 gwiazdami oraz serca Jezusa i Maryi.

 Pierwsze medaliki wybito 30 czerwca 1832 r.. Za ich pośrednictwem wierni otrzymali wiele łask, dlatego zaczęto o nich mówić „Cudowne Medaliki”.

Gorącym propagatorem Cudownego Medalika był św. Maksymilian Maria Kolbe – kapłan, franciszkanin konwentualny i męczennik, założyciel Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej (pierwotnie Milicja Niepokalanej). Rozpowszechniał on ten Medalik wśród katolików i wśród niewierzących.

 

Po II wojnie światowej Stowarzyszenie Świętego Medalika wskrzesił w 1980 r. ks. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego á Paulo, dając stowarzyszeniu nazwę Apostolat Maryjny.

W NASZEJ PARAFII

Apostolat Maryjny w naszej parafii Św. Józefa został założony 16 listopada 2014r. przez Moderator Diecezjalną Kieleckiego Apostolatu Maryjnego – Halinę Pilewską i Elżbietę Korczyńską. W roku 2024 obchodzimy swoje dziesięciolecie.

Nasza Wspólnota liczy 17 osób czynnie działających i 7 osób wspierających nas modlitwą ze swoich domów, którym na aktywną działalność nie pozwala już wiek i choroba oraz sympatyków z innych Wspólnot Parafialnych.

Opiekunem naszej Wspólnoty jest Ksiądz Rafał Kupczyk.

              Podejmujemy różne incjatywy, jak angażowanie się w dzieło ewangelizacji ludzi obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci. Odwiedzamy chorych w miejscach zamieszkania i w DPS’ach, opiekujemy się niepełnosprawnymi, odwiedzamy więźniów w Zakładach Karnych.

Prowadzimy również akcje charytatywne, np. zbiórka na akcję „Skrzydła”, akcje społeczne, np. zbieranie podpisów w szczytnych celach, ważnych sprawach społecznych. Uczestniczymy w dyżurach zbiórki żywności w sklepach.

Nasi członkowie wspierają swoją działalnością Biuro Radia Maryja.

Mamy możliwość pielgrzymowania do uświęconych miejsc w Polsce (Kalwaria Zebrzydowska, Dębowiec, Niepokalanów, Gietrzwałd) i poza granicami naszego kraju (Francja, Ziemia Święta). Naszą duchowość ubogacamy na spotkaniach regionalnych w Morawicy, Bielinach i spotkaniach ogólnopolskich Apostolatu Maryjnego: Częstochowa, Niepokalanów, Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki, Kraków…

DUCHOWOŚĆ

Nasz ruch propaguje cześć dla Cudownego Medalika i szerzy kult do Matki Bożej, rozwijając duchowość Maryjną.

Naszym nieodzownym narzędziem jest modlitwa. Modlimy się w różnych intencjach: za grzeszników, za chorych i potrzebujących, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za Kapłanów. Podejmujemy Adopcje Duchowe dzieci poczętych i Śluby Trzeźwości.

Nasi członkowie udzielają się w różnych Wspólnotach w Kościele, jak np.: Róże Różańcowe, Margaretki, Czciciele Krwi Chrystusa, Stowarzyszenie Ewangeliczne itp..

Na spotkaniach zgłębiamy Prawdy naszej Wiary, poznajemy Osoby Boga Ojca, Pana Jezusa i Ducha Śwęiegooraz Najświętszej Panny Maryi, Św. Józefa i innych Świętych. Uczymy się żyć zgodnie z Prawem Bożym w Miłości do Boga i do bliźniego, w pokorze i oddaniu – na wzór Przenajświętszej Maryi – Matki Boga.

Zapraszamy do Apostolatu Maryjnego w Sanktuarium Św. Józefa w Kielcach.

Spotykamy się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca.

Formularz kontaktowy