Omnia Pro Christo Rege - Wszystko dla Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach zaprasza na sesję poświęconą Biskupowi Kieleckiemu Czesławowi Kaczmarkowi, która odbędzie się 23 października 2018 roku w auli seminaryjnej od godziny 15:00.

W programie sesji:

15:00 KS. DR PAWEŁ TAMBOR – Wprowadzenie

15:10 KS. PROF. DR HAB. JAN ŚLEDZIANOWSKI – Biskup Czesław Kaczmarek – kapłan i pasterz diecezji.

15:40 KS. DR TOMASZ GOCEL – Biskup Czesław Kaczmarek – pasterz niezłomny, prześladowany i więziony.

16:10 RAFAŁ NOWAK I SŁAWOMIR MAZUR – Spotkanie z twórcami filmu o biskupie Czesławie Kaczmarku „Czesław Kaczmarek. Biskup niezłomny”.

16:40 PRZERWA

17:00 MSZA ŚWIĘTA – Kaplica Seminaryjna św. Kazimierza

Sesja ma charakter otwarty.

Zamknij