Wspólnota Żywego Różańca

„Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest różaniec święty, starajmy się choć jedną cząstkę codziennie odmówić. Koniecznie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to.”
Ignacy-Kłopotowski-1
Ignacy Kłopotowski
bł.

Żywy różaniec – to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te, nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła Sługa Boża Maria Jaricot w roku 1826 w Lyonie. Do Polski dzieło to dotarło w XIX wieku. Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, papież Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku ). Wtedy też, Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała.

Każdą naszą radość, smutek, cierpienie i troskę o bliźnich możemy powierzyć Maryi, bo Ona to wszystko przeżyła i zrozumie nas jak najlepsza Matka. A zwracając się do Maryi wzywamy także Jezusa a przy wypowiadaniu Chwała Ojcu oddajemy cześć Trójcy Świętej. Nasza modlitwa staje się łańcuchem łączącym nas z niebem.

Modlitwa różańcowa – leczy z gonitwy codzienności. Wymaga ciszy, milczenia, uspokojenia i skupienia się na duchowym aspekcie życia. Jest zatem doskonałą drogą do świętości.

W naszej parafii są następujące Róże Różańcowe:

Koła Różańcowe:

• Bożej Rodziny
• MB Królowej Pokoju
• MB Różańcowej
• MB Łaskawej Kieleckiej
• Ducha Świętego
• MB Ostrobramskiej
• MB Licheńskiej
• Matki Łaski Bożej
• MB Królowej Miłości
• MB Dobrej Rady
• Św. Józefa
• MB Bolesnej
• MB Szkaplerznej
• MB Pięknej Miłości
• Św. Józefa Opiekuna Rodziny
• Św. Jana Pawła II
• MB Królowej Nieba i Ziemi
• MB Nieustającej Pomocy
• MB Wniebowziętej
• MB Wysokolskiej
• MB Królowej Apostołów
• Św. Faustyny
• MB Niepokalanie Poczętej
• MB Fatimskiej
• MB Miłosierdzia
• MB Królowej Polski
• MB Pocieszenia
• MB Gidelskiej
• MB Kościoła
• MB Częstochowskiej
• Róży Duchownej

Zelatorzy:

• Sawa Teresa
• Łukawska Helena
• Palacz Halina
• Makuła Władysława
• Rutka Ewa
• Ziętal Janina
• Kazuń Maria
• Terelak Irena
• Zimnicki Kazimierz
• Jurys Elżbieta
• Drzewiecki Piotr
• Oborska Urszula
• Kwarciany Stefan
• Świercz Władysława
• Kaczmarska Ewa
• Wrzosek Dorota
• Woźniakiewicz Stanisława
• Marasek Aniela
• Witkowicz Mirosława
• Ślefarska Izabela
• Ślefarska Izabela
• Wołowiec Barbara
• Oszczepalska Łucja
• Syska Irena
• Chojnecka Helena
• Gąsior Helena
• Puszyńska Czesława
• Bednarska Ewa
• Pawłowska Stanisława
• Gierak Henryka
• Chłopek Krystyna

Róże Różańcowe spotykają się raz w miesiącu, w każdą pierwszą sobotę o godz. 16.00 na wspólnym różańcu oraz Mszy Świętej. Podczas tego spotkania wymieniają się tajemnicami.

Jeżeli jeszcze nie należysz do Róż Żywego Różańca to serdecznie zapraszamy na spotkania w naszej parafii.

Obecnie opiekunem wspólnoty jest ks. Ariel Szymiczek

Film promujący żywy różaniec

Zamknij