Wspólnota “W Pieczy Najwyższego”

W Pieczy Najwyższego” jest wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym.

Jej celem jest tworzenie cywilizacji miłości poprzez ożywianie modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz otwieranie się na charyzmaty Ducha Świętego, udział w Eucharystii, słuchanie Słowa Bożego, dzielenie się dobrami duchowymi i materialnymi, jedność z Kościołem Katolickim.

Wyznaczone cele realizujemy poprzez aktywny udział w: Eucharystii, cotygodniowych spotkaniach modlitewnych połączonych z nauczaniem, dzieleniem w małych grupach, modlitwą wstawienniczą, comiesięcznych dniach wspólnoty oraz rekolekcjach wakacyjnych.

Spotykamy się na mszy świętej wspólnotowej w każdą niedzielę w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej o godzinie 12.15; wyjątek stanowi ostatnia niedziela miesiąca, kiedy to uczestniczymy w mszy świętej w górnym kościele, wraz ze wspólnotą parafialną, o godzinie 12.30. Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków wspólnoty W Pieczy Najwyższego oraz wszystkich, którzy chcą wraz z nami uwielbiać Jezusa w Eucharystii.

W każdy piątek, o godzinie 19.00, w Domu Parafialnym, organizujemy spotkania modlitewne w dwóch grupach: dorośli i młodzież. W piątki bezpośrednio poprzedzające sobotnie Dni Wspólnoty, o terminach których informować będziemy na bieżąco, spotkania modlitewnego nie ma. Natomiast, w pierwsze piątki miesiąca, spotkania odbywać się będą w górnym kościele, bezpośrednio po wieczornej mszy św. Mają charakter otwarty dla wszystkich chętnych.

Zamknij