Stowarzyszenie „Nadzieja”

Stowarzyszenie „Nadzieja” powstało w 2007 r. na fundamencie wspólnoty „Tęcza” założonej w 1994 r. przy parafii pod wezwaniem Św. Józefa Robotnika w Kielcach. Celem powstania wspólnoty była integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością kościoła.

W roku bieżącym Ks. Biskup Jan Piotrowski przyznał nam osobowość kościelną ale i zobowiązał nas do intensywniejszego działania na chwałę Bożą.

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych). Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom tej grupy społecznej i ich rodzin.

Obecnie mamy 60 podopiecznych w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami (są to osoby na wózkach ale w większości z niepełnosprawnością intelektualną). Liczba członków stale wzrasta. Gromadzimy też wokół siebie ludzi, którzy służą nam swoimi sprawnościami i asystencją.

Opiekunem naszym jest z rangi kościoła katolickiego Asystent Kościelny ks. Michał Kościański, który poświęca nam wiele czasu i dzieli się z nami Miłością do Boga.

Centrum naszych spotkań stanowi Eucharystia, która dodaje nam sił w zmaganiu się z trudnościami życiowymi i pozwala na pełne uczestnictwo we Mszy św.

Ponadto organizujemy: wycieczki, pielgrzymki, ogniska, spotkania rekreacyjne, okazjonalną pomoc najuboższym rodzinom, paczki mikołajowe i wigilię dla naszych członków. Wigilię rozpoczynamy Mszą św. Koncelebrowaną przez ks. biskupa i naszego księdza opiekuna.

To wszystko uczy nas bezwarunkowej Miłości do Boga i bliźniego, wzajemnej służby, umiejętności wspierania drugiego człowieka, tolerancji, wrażliwości na cudze potrzeby umiejętności dzielenia się i wspólnej zabawy.

Jesteśmy jedyną taką organizacją w najbliższej okolicy, która łączy działalność integracyjną z działalnością ewangelizacyjną wśród niepełnosprawnych. W ramach działalności ewangelizacyjnej nasi podopieczni przygotowywani są do sakramentów św. Modlimy się za siebie wzajemnie i za osoby otaczające i wspomagające nas, wspólnie przeżywamy Msze Święte odprawiane w dwie niedziele miesiąca przy naszym sanktuarium w dolnym kościele o godz. 15.00. Msze są animowane przez członków naszego stowarzyszenia, czasem ubogaca nas swoim śpiewem parafialna schola młodzieżowa.

Jesteśmy grupą bardzo otwartą dlatego też zapraszamy do uczestnictwa w naszych mszach wszystkich chętnych ( bez żadnych zobowiązań).

17.09.2016 zorganizowaliśmy wycieczkę – pielgrzymkę do Krakowa i Wadowic pt. ”Szlakiem Jana Pawła II”, na której mogliśmy lepiej poznać i zbliżyć się do naszego wielkiego polaka.

17.09.2016 zorganizowaliśmy wycieczkę – pielgrzymkę do Krakowa i Wadowic pt. ”Szlakiem Jana Pawła II”, na której mogliśmy lepiej poznać i zbliżyć się do naszego wielkiego polaka.

Zarząd stowarzyszenia składa się z 6 osób. Wszyscy członkowie zarządu pracują charytatywnie z ogromnym zaangażowaniem nie żałując swych sił i czasu. Gdy widzimy radość w ich oczach i uśmiech szczęścia na twarzach – to dla nas największa zapłata i satysfakcja.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego ( OPP) i można przekazywać nam 1% podatku KRS: 0000287832. A każdą darowiznę wpłaconą na konto naszego stowarzyszenia można odliczyć od podatku.

Zamknij