Jak Ksiądz Prałat czuje się w naszej i zarazem w swojej wspólnocie parafialnej?

Czuję się znakomicie, mija właśnie w tym roku 20 lat posługi proboszczowskiej. Patrzę na te 20-cia lat i zdumiony pytam, kiedy to minęło? – Sam nie wiem.

Skąd wywodzą się korzenie Księdza Prałata?

Parafia Irządze. Tam się urodziłem, chodziłem do szkoły. W Żarkach kończyłem liceum, a w Kielcach już Wyższe Seminarium Duchowne. Mam brata, który również jest księdzem. Skończył seminarium w Krakowie, bo wcześniej budynek seminarium częstochowskiego był w Krakowie. Pracuje w diecezji częstochowskiej, w parafii św. Wojciecha.

Proszę opowiedzieć o swoich obowiązkach i funkcji, jakie spełnia proboszcz?

Jestem proboszczem największej parafii w diecezji kieleckiej. Spełniam różne obowiązki, tak parafialne, jak diecezjalne. W parafii te obowiązki to duszpasterskie, administracyjne i gospodarcze. W ciągu ostatnich lat wnętrze kościoła górnego i dolnego zostało całkowicie odnowione, podobnie budynek parafialny. Do obowiązków proboszcza należy także udział w uroczystościach diecezjalnych, jak i dekanalnych. Jestem także diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy oraz dziekanem Kapituły Wiślickiej. Praca proboszcza nie ogranicza się tylko do parafii, choć ta parafialna jest najważniejsza, powierzona przez Bpa Ordynariusza. 

Jak już Ksiądz Prałat wspomniał, posługuje w parafii jako proboszcz od 20 lat. Jakie wydarzenia utkwiły w sercu i które z nich były najważniejsze?

Znaczącym wydarzeniem, które wpisuje się w moje serce i w życie parafii, jest 50 – lecie parafii, które obchodziliśmy w 2008 r. Po pięćdziesięciu latach mogliśmy przeżywać piękny jubileusz, który był połączony z Misjami Świętymi i z innymi uroczystościami w naszej parafii. To wydarzenie było najważniejsze. Kolejne wydarzenie to koronacja obrazu Świętej Rodziny przez księży biskupów z naszej diecezji. Ponadto, podniesienie naszego kościoła do godności Sanktuarium Świętego Józefa Opiekuna Rodziny. To było dla mnie bardzo miłe i znaczące, bo otoczyliśmy opieką rodziny naszej parafii, naszej diecezji, bo takie było przesłanie ks. bpa ordynariusza, abyśmy polecali rodziny nie tylko parafialne, ale także naszej diecezji. Stąd powstała modlitwa do świętego Józefa Opiekuna Rodziny. Modlitwa o szczęśliwe rozwiązanie, o błogosławione poczęcie i te wszystkie wydarzenia wpisały się w istnienie wielu rodzin, którzy otrzymali za wstawiennictwem św. Józefa poczęcie dziecka.

W parafii chyba każdej są duże wydarzenia, są też te mniejsze też bardzo potrzebne, które stanowią o codziennym rytmie. 

Co ksiądz prałat myśli o dzisiejszej młodzieży?

Młodzież dzisiaj ma bardzo trudny start w dorosłość, bombardowana jest ze wszystkich stron wiadomościami, które to młode pokolenie bardzo niepokoją. Z jednej strony rodzice, którzy zabiegają i troszczą się o tych młodych ludzi, z drugiej strony Internet i strony internetowe, które powodują, że młodzież nie wie, w którą stronę iść. Jest znakomita, ale zagubiona z powodu tych sytuacji, które doświadczają. Za moich młodych lat tego wszystkiego nie było. Co tata czy mama powiedzieli, to było święte. To, co powiedział nauczyciel, też było święte. A teraz – to wszystko po prostu się rozeszło. Patrzę na młodzież naszej parafii, która w czasie Światowych Dni Młodzieży zaprezentowała się w sposób bardzo znaczący, zaangażowanie było przepiękne. I sama młodzież przeżyła to spotkanie z Ojcem Świętym i z młodzieżą z całego świata w Krakowie w sposób naprawdę fantastyczny. Rozmawiałem z jednym chłopcem, który powiedział, że Światowe Dni Młodzieży uzmysłowiły mu, jaki jest kierunek jego życia.

Jakie Ksiądz Prałat snuje plany, perspektywy na przyszłość w naszej wspólnocie parafialnej, jeśli to nie tajemnica?

Planów jest dużo, ale na realizację trzeba spokojnie poczekać. W tym roku obchodzimy 60 – lecie parafii. Parafia została powołana 19 sierpnia 1958 r. przez ówczesnego bpa Czesława Kaczmarka. Dekret został odczytany w parafii św. Krzyża, św. Wojciecha i w katedrze. I było to ogromne wydarzenie na tamte czasy komunistyczne. Udało się powołać do istnienia nową parafię. Budowa kościoła, która była też ewenementem, gdzie w tamtych czasach była trudna. Najbliższy rok będzie rokiem jubileuszowym. Odbędą się Misje Święte od piątej niedzieli Wielkiego Postu, które przeprowadzą ojcowie franciszkanie. Będą rekolekcje dla dzieci i młodzieży oraz inne uroczystości, które zakończą się pod koniec bieżącego roku pod przewodnictwem bpa ordynariusza Jana Piotrowskiego, bpa Piotra Skuchy, bpa Kazimierza Gurdy oraz jeszcze innych księży biskupów, aby ten jubileusz został zamknięty w sposób uroczysty i właściwy.

W imieniu swoim oraz redakcji życzymy Księdzu Prałatowi zdrowia, opieki Matki Bożej i Świętego Józefa, wiele siły oraz błogosławieństwa Bożego na dalszą posługę kapłańską.

Dziękujemy za rozmowę!

Rozmowę z Księdzem Prałatem Janem Iłczykiem przeprowadzili:

Agnieszka Makarewicz

Paweł Błaszczyk

Zamknij