REGULAMIN  PARAFIALNEGO KONKURSUKOLĘD I PASTORAŁEK „JÓZEFOWE KOLĘDOWANIE”

Patronat honorowy sprawuje:Ksiądz Prałat Jan IłczykKustosz Sanktuarium  Świętego Józefa  Opiekuna Rodziny

 1. Termin i miejsce:
 • 12 stycznia 2019 r., godz. 14.00 – eliminacje Parafialnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Józefowe kolędowanie” w budynku plebanii Sanktuarium Świętego Józefa Opiekuna Rodziny ul. Turystyczna 3, 25-545 Kielce
 • 2 lutego 2019 r., 19.00 – finał Parafialnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Józefowe kolędowanie” w górnym kościele Sanktuarium Świętego Józefa Opiekuna Rodziny ul. Turystyczna 3, 25-545 Kielce

2. Organizatorzy:

 • Parafia Świętego Józefa Opiekuna Rodziny 
 • Dziecięcy Zespół Muzyczny „Józefowe Kwiatki”
 1. Cele Imprezy:
 • Propagowanie wartości chrześcijańskich
 • Doskonalenie warsztatu artystycznego oraz konfrontacji dokonań twórczych uczestników
 1. Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do mieszkańców naszej parafii oraz kieleckich szkół
i przedszkoli. Wszyscy uczestnicy prezentują na Konkursie jedną tradycyjną kolędę lub pastorałkę (w języku polskim).

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

 • I kategoria wiekowa – od 3 do 6 lat
 • II kategoria wiekowa – od 7 do 11 lat
 • III kategoria wiekowa – od 12 do 14 lat

Występom solistów może towarzyszyć akompaniament instrumentalny lub podkład muzyczny (nagrany na nośniku CD lub pendrive). Czas trwania występu nie może przekroczyć 3 minut.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się poprzez przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej do 08.01.2019 r. na adres: jozefowekwiatki@op.pl

5. Zasady i kryteria oceny:

 1. Wykonawców będzie oceniać Jury Konkursu
 2. Jury dokona oceny występów według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawcy);
 • kreatywność i oryginalność prezentacji;
 • interpretacji;
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
 • ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

           Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu.

 1. Uwagi techniczne:
 • na płycie CD/pendrive powinien znajdować się tylko podkład muzyczny do wykonywanego utworu;
 • podkład muzyczny na płycie CD/pendrive należy dostarczyć najpóźniej w dniu występu przed rozpoczęciem eliminacji Konkursu;
 • płyta powinna być opisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem utworu;
 • do dyspozycji uczestników pianino cyfrowe.
 1. Nagrody:

      O podziale nagród rzeczowych i wyróżnień decyduje Jury Konkursu.

 1. Postanowienia końcowe:
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania rejestracji występów do celów promocyjnych i dokumentalnych,
 • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Konkursu.

Pobierz kartę zgłoszenia na konkurs

Zamknij