1. Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję!

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne “majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

W naszej parafii tradycja odprawiania “majówek” jest szczególnie podtrzymywana. Oprócz nabożeństw w kościele po Mszy Świętej o godz. 18.00, parafianie spotykają się przy kapliczkach, by zanosić swe modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej. To piękny zwyczaj, który w dużych miastach, jest niestety już rzadkością.

Serdecznie zachęcamy do dołączenia swoimi modlitwami do parafian, którzy gromadzą się przy:

  1. Krzyżu na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Orkana
  2. Krzyżu na skrzyżowaniu ulicy Orkana i Jeleniowskiej (przy blokach), godz. 19.40
  3. Krzyżu na ulicy Karczunek
  4. figurze Matki Bożej, która znajduje się na wzniesieniu przy ulicy Warszawskiej (przy trasie rowerowej biegnącej przez osiedle Bocianek), godz. 19.00

fot. Grzegorz Dorobek

Modlitwy na Bocianku

Modlitwy na Uroczysku

Zamknij