Modlitwy

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Rodziny

Św. Józefie, Opiekunie Rodziny,
Spójrz na Kościół, Rodzinę dzieci Bożych
i na każdą rodzinę w naszej parafii, Diecezji i Ojczyźnie.
Otocz je wszystkie swoją opieką,
aby były wspólnotami życia i miłości.
Opieka Twoja niech ogarnie rodziny rozbite
i przeżywające trudności.
Ty, który, ufając Bogu,
znajdywałeś zawsze najlepsze rozwiązanie w trudnościach
i umiałeś radzić sobie w potrzebie,
przyjdź z pomocą każdej rodzinie,
aby stawała się coraz bardziej podobna
do Twojej Rodziny w Nazarecie,
nad którą Bóg powierzył Ci opiekę.
Spójrz także na moją rodzinę
i przyjdź jej z taką pomocą,
o jaką Cię z ufnością proszę….
i taką, jakiej ona potrzebuje, choć jeszcze jej nie dostrzegam.
Święty Józefie, niezawodny Opiekunie Rodziny,
módl się za nami.

Modlitwa w różnych potrzebach

Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie ludzkie sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie nasze potrzeby duszy i ciała. Udziel nam łaski, o którą Cię z ufnością prosimy:

Przedstawienie intencji za żywych i za zmarłych.

Odmówić:

” Ojcze nasz ” ( 1 raz )
” Zdrowaś Maryjo ” ( 1 raz )
” Święty Józefie, módl się za nami ” ( 3 razy )

Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, –
Duchu Święty, Boże, –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie, –
Przesławny Potomku Dawida, –
Światłości Patriarchów, –
Oblubieńcze Bogarodzicy, –
Przeczysty stróżu Dziewicy, –
Żywicielu Syna Bożego, –
Troskliwy obrońco Chrystusa, –
Głowo Najświętszej Rodziny, –
Józefie Najsprawiedliwszy, –
Józefie Najczystszy, –
Józefie Najroztropniejszy, –
Józefie Najmężniejszy, –
Józefie Najposłuszniejszy, –
Józefie Najwierniejszy, –
Zwierciadło cierpliwości, –
Miłośniku ubóstwa, –
Wzorze pracujących, –
Ozdobo życia rodzinnego, –
Opiekunie dziewic, –
Podporo rodzin, –
Pociecho nieszczęśliwych, –
Nadziejo chorych, –
Patronie umierających, –
Postrachu duchów piekielnych, –
Opiekunie Kościoła Świętego, –

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności swojej, wybrałeś Świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W.: Amen.

Modlitwa rodziny za dziecko poczęte i o szczęśliwe rozwiązanie

Boże, nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce, zaistniało w naszej rodzinie nowe życie. Rozradowanymi sercami dziękujemy Ci za ten dar. Prosimy Cię ochraniaj tę małą i delikatną istotę, choć jeszcze ukrytą, ale przez nas kochaną, aby szczęśliwie przyszła na świat, a przez chrzest narodziła się do nowego życia w Chrystusie.
Maryjo, Matko Jezusa, Twojemu Macierzyńskiemu Sercu zawierzamy to nowe życie, które się poczęło w naszej rodzinie, bo wierzymy, że Ty kochasz nasze dziecko. Czuwaj nad nim nieustannie.
Święty Józefie, troskliwy Opiekunie Maryi w stanie błogosławionym i Jezusa poczętego z Ducha Świętego w Jej łonie, chroń od wszelkich niebezpieczeństw także nasze dziecko i wyproś łaskę szczęśliwego rozwiązania i rodzicielstwa.
Święty Józefie, niezawodny Opiekunie Rodziny, módl się za nami.

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w twej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Modlitwa do świętego Józefa Robotnika

Święty Józefie, opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością do Ciebie się zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna. Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia, Twoja dusza znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy spotykali też Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś.
Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było nacechowane miłością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba.

Modlitwa do świętego Józefa o dobrą śmierć

O święty Józefie, nasz dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj nas zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusze nasze będą bliskie opuszczenia ciała. Wyjednaj nam łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddajemy dusze nasze. Amen.

Nowenna do Świętego Józefa

Pieśń na wejście.

Pieśnią i sercem witamy znów Ciebie
Święty Józefie wzorze cnót,
Wspieraj czcicieli Twych w każdej potrzebie
Od klęsk i nieszczęść chroń nasz gród.
Prowadź za rękę przez życie szare,
Na straży ognisk domowych stój,
Umacniaj miłość, nadzieję, wiarę
I łask nam uproś obfity zdrój.

Pieśń na zakończenie

Żegnamy Ciebie w głębokiej pokorze,
Niechaj cudowny obraz Twój
Wciąż tkwi w pamięci, jak prześliczne zorze
I niech osładza życia znój.
Prowadź za rękę przez życie szare,
Na straży ognisk domowych stój,
Umacniaj miłość, nadzieję, wiarę
I łask nam uproś obfity zdrój.

Modlitwa rodziny o dar potomstwa

Boże Ojcze, Ty jesteś Stworzycielem dającym życie wszelkiemu stworzeniu. Błogosław naszej rodzinie i spraw, aby nasza miłość była płodna i stała się źródłem nowego życia. Uczyń nas Twoimi współpracownikami w dawaniu życia naszemu potomstwu, aby ono było czytelnym znakiem Twojej miłości i obecności w naszym domu.
Matko Najświętsza, Ty wiesz, czym jest radość macierzyństwa. Wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy doświadczyli radości poczęcia i narodzenia upragnionego potomstwa.
Święty Józefie, niezawodny Opiekunie Rodziny, Twojej opiece Bóg powierzył poczętego z Ducha Świętego swojego Syna. Także i my powierzamy się Twojej opiece, ufając Twojemu wstawiennictwu u Boga, abyśmy mogli dostąpić łaski ojcostwa i macierzyństwa. Amen.

Zamknij