Umiłowany Księże Prałacie i Proboszczu Janie, Drodzy Kapłani i Osoby Konsekrowane, Drodzy Parafianie! Pokój i Dobro!

Tym franciszkańskim pozdrowieniem przesyłamy całej Waszej Rodzinie Parafialnej bardzo serdeczne pozdrowienia. Już wkrótce przybędziemy do Was, aby z Wami uwielbiać wielką Miłość Boga, która przyszła do nas w Osobie Chrystusa Zbawiciela, który pośród nas zamieszkał. To właśnie Jezus, sam nas zapewnił, że: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Bóg żywy i prawdziwy zamieszkał pośród nas jako Człowiek. To my właśnie wszyscy jesteśmy dziećmi umiłowanymi Ojca, to nas On wybrał i obdarzył tą łaską, że możemy przeżywać ten czas Radości i Dziękczynienia. Wiara wasza przejęta po ojcach i ta wspaniała świątynia świadczą o tym, żeście darów Bożej łaski nie zmarnowali, a sam Bóg – Wasz trud nie tylko przyjął, ale hojnie pobłogosławił!
Misje Parafialne to „Wydarzenie Zbawcze”, to działanie samego Jezusa, który w te uroczyste dni potwierdza swoją obecność, aby każdego na nowo zbawić. Misje są środkiem odnowy życia religijnego i moralnego, tak pojedynczego człowieka, jak całych środowisk, w których żyjemy.
Wy jako „misjonarze w domu” przygotowujecie już teraz siebie osobiście i otoczenie przez modlitwę: zwłaszcza Różaniec, Koronkę, Drogę Krzyżową, post, wyrzeczenia, uczynki miłosierdzia. Zainteresujcie Misjami innych, mówcie o nich w swoich środowiskach – czy to jest zakład pracy, szkoła, sklep, miejsce spotkań, czy ulica – docierajcie do tych, którzy są z dala od Kościoła i od Sakramentów. Taka postawa jest kluczem do powodzenia każdych Misji! „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam…” (J 20, 21).
Celem Misji jest ponowne opowiedzenie się za Chrystusem, wybranie Chrystusa Jedynym Panem i Zbawicielem – na wzór Maryi Matki Jezusa i Matki Kościoła. Przez siedem dni misyjnych, będziemy głosić Wam Słowo Boże – centralną prawdę Radosnej Nowiny: „Bóg Jest Miłością”.
Należymy do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Zakon nasz słynie z wielu świętych. Wśród nich jest św. Ojciec Pio, mistyk, stygmatyk, charyzmatyczny kapłan i spowiednik. To właśnie tego świętego i Waszego patrona św. Józefa, obieramy na patronów tegorocznych MISJI ŚWIĘTYCH.
Cieszymy się na to nasze Misyjne spotkanie, spodziewamy się, iż nikogo z Was nie zabraknie oraz że przyjmiecie naszą posługę, jako posługę samego Jezusa. Módlcie się w naszej intencji, jak i my o Was pamiętamy w naszych modlitwach i ofiarach kapłańskich!
W tym przygotowaniu przed misyjnym „niech nam błogosławi i sprzyja – z Synem Swoim Panna MARYJA!”

Do bliskiego zobaczenia
Br. Grzegorz Marszałkowski OFM Cap
Br. Łukasz Bujak OFMCap

program misji świętych

Zamknij