Budujcie drogę, budujcie,
Panu przygotujcie ją!
Swe ścieżki przed Nim prostujcie;
niech przyjdzie, niech nie zwleka, bo

 

REFREN
całe stworzenie z upragnieniem do Niego woła:
„Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!”
Całe stworzenie z upragnieniem do Niego woła:
„Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!
Panie, przyjdź!”

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Tekst za: niedziela.pl

Przygotujmy więc nasze serca na przyjście Pana. Niech to będzie czas wyciszenia, tęsknoty i czuwania, na Miłość, która pragnie zamieszkać w życiu każdego człowieka.

Zapraszamy serdecznie na Roraty codziennie:


* o godz. 6:30 dla dorosłych
* o godz. 18:00 dla dzieci;
- rano przed Roratami o godz. 6:00 modlimy się Godzinkami do Matki Bożej;
- po Roratach w poniedziałki i piątki młodzież z Kany zaprasza na śniadanie młodzież gimnazjalną, z liceum i studentów do domu parafialnego.

Zamknij