Małżeństwo

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Jezus powiedział: «Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.» (Mt 19, 4 – 6)

Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1603)

Ja [N.] biorę ciebie [N.] za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci. (Obrzędy sakramentu małżeństwa)

CO TO JEST ŚLUB KONKORDATOWY?

Przed podpisaniem konkordatu (umowy między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską) zawierało się oddzielnie sakrament małżeństwa i związek cywilny. Teraz jest jeden ślub – w kościele, który jest jednocześnie sakramentem i związkiem cywilnym. To właśnie ślub konkordatowy.

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH:

– Terminy ślubów na kolejny rok można zgłaszać od październiku w kancelarii parafialnej.
– Z wymaganymi dokumentami należy zgłosić się na 2,5 miesiąca przed ślubem.
– Spotkanie przed ślubem (dla narzeczonych) odbywa się w sali na II piętrze domu parafialnego w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 19.00.
– Spotkania w Poradni przedmałżeńskiej mają miejsce w każdy poniedziałek o godz. 18.00 w domu parafialnym (sala nr 4).
– Świadkiem ślubu powinna być osoba dorosła (ukończony 18 r. życia), wierząca i praktykująca.

NARZECZENI:

1. Zgłaszają się najpóźniej na 3 miesiące przed zamierzoną datą ślubu.
2. Jeżeli obie strony nie są naszymi parafianami, należy przedstawić pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego poza parafią stron, wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.

ŚLUB - WYMAGANE DOKUMENTY

1. Dowody osobiste
2. Metryki chrztu obojga aktualne (ważne tylko 3 miesiące do daty ślubu
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
4. Zaświadczenie z USC o stanie wolnym (ważne tylko 6 miesięcy do daty ślubu!)

WAŻNE KWESTIE DOT. ORGANIZACJI CEREMONII ŚLUBNEJ

!!! W sprawie oprawy muzycznej należy skontaktować się z parafialnym organistą. Jeśli narzeczeni chcą zaangażować dodatkowych wokalistów lub instrumentalistów, są zobowiązani uzgodnić to wcześniej z księdzem w kancelarii oraz z organistą.
Ślub kościelny jest celebracją liturgiczną i jego oprawa muzyczna (repertuar i dobór instrumentów) musi być zgodna z prawem liturgicznym Kościoła.

!!! Fotografowie i kamerzyści przed rozpoczęciem liturgii powinni przyjść do zakrystii, żeby uzgodnić z księdzem zasady pracy. Także oni muszą pamiętać, że uczestniczą w obrzędach religijnych oraz uszanować sakralność miejsca. Warto postarać się o fotografów posiadających uprawnienia do wykonywania pracy w czasie celebracji liturgicznych wydawane przez instytucje kościelne.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Kurs przedmałżeński to cykl spotkań dla narzeczonych, które mają im pomóc w zrozumieniu, czym jest małżeństwo, zwłaszcza w kontekście wiary, a także w dobrym przygotowaniu się do zawarcia małżeństwa.

Spotkania dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa
- I czwartek miesiąca - godz. 19.00

Poradnictwo Rodzinne
- dla narzeczonych: poniedziałki - godz. 18.00
- dla małżeństw: środy - godz. 18.00

Ochrona danych osobowych - udostępnianie wszelkich informacji

Zamknij