Józefowe Kwiatki

W październiku 2003 roku, w porozumieniu z proboszczem parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach, ks. prałatem Janem Iłczykiem, ze scholi dziecięcej działającej przy parafii wyodrębniona została 20-osobowa grupa dzieci. Zespół ten nazwano “Józefowe Kwiatki”. Od początku swego istnienia realizował on osobny program, spotykając się niezależnie od prób scholi.
Od momentu powstania do 26.10.2014 roku opiekunem muzycznym i duchowym Zespołu, prawdziwym przyjacielem i autorytetem był śp. Ksiądz Piotr Klimczyk. Po jego śmierci opiekę nad Zespołem od strony muzycznej powierzono panu Karolowi Gołębiowskiemu, a następnie – od września 2016 roku – panu Askaniuszowi Garlickiemu. W latach 2008-2011 zajęcia wokalne prowadziła również p. Magdalena Michalska.

Opiekunami duchowymi byli kolejno ks. Wojciech Szczęsny, ks. Marcin Snoch, ks. Piotr Białek, ks. Artur Krążek, ks. Rafał Kupczyk a obecnie – ks. Wojciech Piątkowski.
Celem Muzycznego Zespołu Dziecięcego “Józefowe Kwiatki” jest ubogacanie śpiewem uroczystości i wydarzeń parafialnych jak i poza parafialnych o charakterze religijnym, udział poprzez śpiew w różnych akcjach o charakterze społecznym, takich jak Świąteczne Dzieło Pomocy Wigilijnej Caritas „Polska pomaga” czy festynach rodzinnych oraz reprezentowanie naszej parafii na konkursach i festiwalach pieśni i piosenek religijnych oraz koncertach.

NIE TYLKO ŚPIEWANIE...

“Rodzinę Józefowych Kwiatków” tworzą dzieci aktualnie będące w składzie zespołu, byłe “Kwiatki”, które z racji wieku zakończyły swój aktywny udział w zespole, ale także ich rodzice, rodzeństwo, czy krewni. Rodzina JK spotyka się, aby uczcić i radować się różnymi szczególnymi okazjami (wspólne wycieczki, spotkania integracyjne, ogniska) oraz wspierać w chwilach trudnych… Tradycją stały się wspólne wyjazdy wakacyjne. Przeżycia te dostarczają całej Rodzinie JK wiele radości i niezapomnianych chwil. Babia Góra, Zakopane, Tatry, Międzybrodzie Żywieckie, Barania Góra i Beskid Śląsko-Żywiecki, Rabka, Pieniny, Karkonosze i Dolny Śląsk, to tylko niektóre z miejsc, które dzieciaki zawsze będą kojarzyć z przygodą, jaką jest dla nich przynależenie do zespołu “Józefowe Kwiatki”.

OBECNIE...

Przez przeszło trzynaście lat działalności Zespołu zaangażowanych do niego zostało ponad setka dzieci w wieku od 5 do 13 lat mieszkających w Parafii pw. Św. Józefa Robotnika w Kielcach, uczęszczających do szkół na terenie parafii, jak również dzieci z rodzin blisko z parafią związanych.
Obecnie jest 29 małych śpiewaków i cały czas ich przybywa.

W czasie roku zespół ciężko pracuje pod okiem Pana Askaniusza spotykając się przynajmniej raz w tygodniu na próbach (w „gorących” przedświątecznych miesiącach próby odbywają się dwa razy w tygodniu). Dodatkowo organizowane są weekendowe warsztaty muzyczne, na które zapraszani są profesjonalni nauczyciele śpiewu, potrafiący w niezwykle ciekawy sposób przekazać dzieciom sposoby emisji głosu oraz inne arkana sztuki wokalnej.
Nabór do zespołu odbywa się podczas przesłuchań na początku roku szkolnego.
Informacja o naborze jest umieszczana w ogłoszeniach parafialnych oraz na stronie internetowej.

CO DALEJ?

Zespół jest otwarty na nowe wyzwania i eksperymenty muzyczne, czego dowodem jest niezwykle ciepło przyjęty wspólny koncert wieńczący kolędowanie 2016/2017 zagrany i zaśpiewany wraz z parafialnym chórem oraz zaprzyjaźnioną orkiestrą dętą.
Dalej “Józefowe Kwiatki” będą kontynuować śpiew dla Pana Boga i dla innych ludzi, w sposób szczególny dla parafian św. Józefa Robotnika w Kielcach. A będą to czynić najpiękniej, jak potrafią.

Zamknij