„Idźcie i głoście” - pod takim hasłem odbywać się będzie tegoroczny Tydzień Misyjny. Rozpocznie się on w niedzielę, 22 października. Od tego dnia przez cały tydzień katolicy we wszystkich krajach będą w sposób szczególny modlić się za misje.

- „Czas ten powinien być dla nas wszystkich okresem wyjątkowej aktywności misyjnej i ewangelizacyjnej: animacji i współpracy misyjnej przede wszystkim. Ma to być czas odnowienia naszej więzi ze Zbawicielem i całym Kościołem” – podkreśla ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej.

Tydzień misyjny rozpoczyna się od Niedzieli Misyjnej, która obchodzona jest każdego roku w przedostatnią niedzielę października. Ofiary składane w tym dniu na tacę we wszystkich parafiach świata tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. – „Z tych środków utrzymywane są najbardziej potrzebujące parafie na terenach misyjnych oraz pracujący tam katechiści. Zebrane fundusze przeznaczane są również na budowy i remonty kościołów i kaplic, a także na pomoce duszpasterskie” – dodaje ks. Zygmunt. Kapłan podkreśla także, że Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej bardzo prężnie działa dzięki pomocy wszystkich diecezjan. – „Muszę powiedzieć, że każdy misjonarz, który jest posłany przez księdza biskupa nie czuje się osamotniony, bu czuje wsparcie diecezjan, kapłanów, sióstr zakonnych, którzy tutaj codzienne zmagają się z trudem głoszenia Ewangelii w Polsce” – zaznacza ks. Dyrektor.

Obecnie na misjach posługuje siedmiu misjonarzy z diecezji kieleckiej. Są oni w takich krajach jak: Jamajka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Brazylii, Peru czy Kazachstanie. Ewangelizację w różnych zakątkach świata wspierają także siostry zakonne oraz osoby świeckie.

tekst za: em.kielce.pl

Z racji Światowego Dnia Misyjnego, papież Franciszek kieruje do nas specjalne Orędzie. Zamieszczamy je poniżej:

Zamknij