"Nie miłujmy słowem, ale czynem"

Ojciec Święty Franciszek na zakończenie Roku Miłosierdzia zaproponował, jako jeden z owoców Jubileuszu, by niedzielę przed Uroczystością Chrystusa Króla obchodzić jako Światowy Dzień Ubogich.

„Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia chciałem ofiarować Kościołowi Światowy Dzień Ubogich, aby wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących” - pisze papież w Orędziu na I Światowy Dzień Ubogich.

Odpowiadając na apel Ojca Świętego Caritas Diecezji Kieleckiej planuje zorganizować obchody tej uroczystości w niedzielę, 19 listopada br. Odbędą się one w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Kielcach (ul. Żeromskiego 36 B). O godz. 14.30 - rozpoczęcie (słowo wstępne),  Eucharystia w intencji ubogich pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka, Koronka do Miłosierdzia Bożego, dzielenie się i poczęstunek. Do udziału w spotkaniu zapraszamy Parafialne Zespoły Caritas, które przygotują w darze osobom bezdomnym produkty spożywcze, ciasta i inne, jako wyraz solidarności i braterstwa z nimi. Zapraszamy wszystkich (duchownych i świeckich) do wspólnoty w tym dniu.

Pragniemy też włączyć się w ogólnopolską inicjatywę organizowaną z okazji Światowego Dnia Ubogich pt. „Tytka Charytatywna, zaproponowaną przez Caritas Polska. Jej głównym celem jest zachęcenie wiernych do włączenia się w przygotowanie torby wypełnionej produktami spożywczymi oraz artykułami chemii gospodarczej. Mogą to uczynić osoby indywidualne, rodziny, grupy osób itp. Takie torby (tytki) powinny być rozdawane w parafii w Światowy Dzień Ubogich, zabrane przez wiernych do domu, następnie wypełnione darami i przyniesione do parafii, a potem przekazane potrzebującym w domach lub placówkach. Akcji będzie dedykowana kampania społeczna w mediach.

Ks. Krzysztof Banasik
ZASTĘPCA DYREKTORA CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Z racji I Światowego Dnia Ubogich, papież Franciszek kieruje do nas specjalne Orędzie. Zamieszczamy je poniżej:

Zamknij