HISTORIA POWSTANIA PARAFII ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W KIELCACH

W czerwcu 1957 roku Ksiądz Prałat Jan Jaroszewicz, wikariusz generalny, zaproponował, by organizacją nowej parafii na Szydłówku zajął się Ksiądz Tadeusz Cabański.

• 20 czerwca 1957 roku Ksiądz Cabański zaproponował, aby św. Józefa ustanowić patronem parafii na Szydłówku. Propozycja ta została pozytywnie przyjęta.
• 13 października 1957 roku odbyło się uroczyste poświęcenie Krzyża i umieszczenie go na placu przeznaczonym do budowy kościoła. Uroczystościom przewodniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz Czesław Kaczmarek. Uczestniczyli w nich: wikariusz generalny Ksiądz Prałat Jan Jaroszewicz, kapituła katedralna, Księża Proboszczowie parafii kieleckich, Księża Profesorowie Seminarium Duchownego w Kielcach wraz z alumnami. Obliczono, że na uroczystości przybyło ok. 20 000 wiernych.

• 01 maja 1958 roku – uroczystości związane z poświęceniem kamienia węgielnego pod budowę kaplicy. Przewodniczył im Ksiądz Biskup Ordynariusz Czesław Kaczmarek, a homilię wygłosił Ksiądz Adam Ludwik Szafrański – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.
• 24 sierpnia 1958 roku dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza Czesława Kaczmarka powołana została do istnienia nowa parafia pod wezwaniem św. Józefa Robotnika na Szydłówku. Utworzono ją z dwóch kieleckich parafii: katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha Biskupa i Męczennika.
• 21 i 22 września 1958 roku odbyło się poświęcenie wybudowanej kaplicy, tabernakulum i figury św. Józefa Robotnika oraz pierwsza wizytacja kanoniczna parafii, przeprowadzona przez Biskupa Czesława Kaczmarka.
• 24 września 1958 roku miała miejsce pierwsza parafialna pielgrzymka na Jasną Górę.
• 25 kwietnia – 3 maja 1959 roku miały miejsce pierwsze Misje święte, prowadzone przez ojców Pijarów z Krakowa: o. Andrzeja Wróbla i o. Bonawenturę Kadeja.
• 07 czerwca 1959 roku parafia św. Józefa po raz pierwszy przeżywała prymicje. Mszę świętą prymicyjną w kaplicy odprawił neoprezbiter pochodzący z tej parafii Ksiądz Stanisław Bugajski, a homilię wygłosił Ksiądz Stanisław Kudelski – proboszcz parafii Makoszyn.

• 01 czerwca 1960 roku Ks. Proboszcz Tadeusz Cabański wprowadził w życie parafii nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz cotygodniową modlitwę do św. Józefa.
• 08 października 1961 roku zostały zawieszone na prowizorycznej dzwonnicy i poświęcone przez Księdza Biskupa Ordynariusza Czesława Kaczmarka dwa dzwony: większy “Czesław” i mniejszy “Józef”.
• 27 marca – 03 kwietnia 1966 roku miały miejsce drugie Misje parafialne. Prowadzili je Księża Misjonarze z Krakowa.
• 20 stycznia 1967 roku Ksiądz Tadeusz Cabański odchodzi na probostwo do katedry.
• 01 lutego 1967 roku nowym proboszczem parafii św. Józefa Robotnika został Ksiądz Jan Kudelski, wcześniej posługujący w parafii Masłów.
• W 1970 roku zrodził się pomysł budowy nowego, większego kościoła. Powodem były plany budowy nowych kieleckich osiedli na terenie parafii św. Józefa: osiedla Bocianek, Uroczysko i Związkowiec.
• 1970-1973 to lata starań, oczekiwania i nadziei na wydanie pozwolenia od władz państwowych na budowę nowej świątyni.
• W sierpniu 1973 roku uzyskano pozwolenie na budowę nowego kościoła, którego architektami i konstruktorami byli: inż. Władysław Pieńkowski, inż. Marian Szymanowski i inż. Kinga Pieńkowska-Osińska z Warszawy.
• 01 września 1975 roku miał miejsce pierwszy symboliczny wykop pod budowę.

03 grudnia 1975 roku zalano fundamenty.

• 10 października 1976 roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego, którego dokonał Ksiądz Biskup Jan Jaroszewicz. Kamień został przywieziony z grobu św. Piotra w Rzymie i osobiście poświęcony i pobłogosławiony przez Ojca Świętego Pawła VI, w obecności Księdza Biskupa Jana Jaroszewicza oraz Ks. dra Jana Piątka i Ks. dra Mieczysława Rubaka.
• W kwietniu 1977 roku plac budowy kościoła odwiedził nuncjusz apostolski w Polsce Arcybiskup Luigi Poggi, któremu towarzyszył Biskup kielecki Jan Jaroszewicz oraz proboszcz parafii Ksiądz Jan Kudelski.
• 24 grudnia 1977 roku została odprawiona pierwsza pasterka w dolnym kościele.
• 14 września 1978 roku odbyło się poświęcenie Krzyża na wieży kościelnej.
• Lata 1979-1983 to czas intensywnej pracy przy wznoszeniu murów kościoła. Wszystkimi pracami budowlanymi przez ponad 20. lat kierował pan Stefan Woźnicki.
• 18 września 1983 roku obchodzono 25-lecie powstania parafii św. Józefa Robotnika na Szydłówku. Uroczystość była tym ważniejsza, gdyż zbiegła się
z uroczystą inauguracją “górnego” kościoła.
• W 1984 roku zakończono prace przy budowie nowego kościoła, wyburzono starą kaplicę, a na jej miejscu wybudowano zakrystię.
• 1994 rok – wydanie pierwszego numeru gazety parafialnej “W rodzinie Józefa”.

• W 1995 roku wyszedł album przedstawiający najciekawsze kościoły XX wieku. Wśród nich znalazła się nasza świątynia parafialna.
• 19 listopada 1995 roku konsekracji kościoła dokonał nuncjusz apostolski w Polsce Arcybiskup Józef Kowalczyk. Wśród wielu zgromadzonych na tej uroczystości należy wymienić: Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana – pasterza Kościoła kieleckiego, Księdza Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego – metropolitę białostockiego, Księdza Biskupa Edwarda Materskiego – ordynariusza radomskiego, Księdza Biskupa Mieczysława Jaworskiego – sufragana kieleckiego i Księdza Biskupa Piotra Skuchę – sufragana sosnowieckiego.
• 24 czerwca 1998 roku obowiązki proboszcza parafii św. Józefa Robotnika przejął Ksiądz Jan Iłczyk, posługujący wcześniej w parafii Proszowice.
• 13 sierpnia 2000 roku odbyła się w Telewizji “Polonia” transmisja Mszy świętej
z parafii św. Józefa, podczas której Słowo Boże skierował do wiernych Ksiądz Biskup Mieczysław Jaworski.

• 26 listopada 2000 roku w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata o godzinie 8:30 zmarł Ksiądz Prałat Jan Kudelski – długoletni Proboszcz i Budowniczy kościoła św. Józefa Robotnika w Kielcach. Dzień później o godzinie 15:00 Ksiądz Biskup Mieczysław Jaworski oraz Ksiądz Biskup Marian Florczyk wraz z 82 księżmi sprawowali najświętszą Eucharystię w intencji zmarłego Księdza Prałata.
• 28 listopada 2000 roku o godzinie 11:00 Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan, wraz z Księdzem Biskupem Mieczysławem Jaworskim, Księdzem Biskupem Marianem Florczykiem i 140 koncelebrującymi kapłanami z diecezji kieleckiej, sosnowieckiej i archidiecezji częstochowskiej, odprawili uroczystą Mszę świętą pogrzebową. Ksiądz Prałat został pochowany w grobowcu rodzinnym na “starym” cmentarzu w Kielcach.
• 13 maja 2001 roku w naszej parafii odbyło się pierwsze “nabożeństwo fatimskie”, czyli Msza święta, różaniec i procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Przeżywamy je od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca o godzinie 20:00.
• 08 lutego 2003 roku nasza parafia zorganizowała Pierwszy Chrześcijański Bal Karnawałowy w Wojewódzkim Domu Kultury w Sali Lustrzanej. Inicjatywa ta jest tym cenniejsza, ponieważ jest to zabawa bezalkoholowa, a dochód z niego przeznaczony jest na dodatkowe porcje żywieniowe dla dzieci w szkołach.

 

W 2003 roku z inicjatywy Księdza Grzegorza Szlenka swoją działalność rozpoczął teatr parafialny, obecnie noszący nazwę "Pod górnym kościołem". Pierwsza sztuka, jaką mogliśmy oglądać w jego wykonaniu, to "Oskarżenie Nieśmiertelnego".

• W 2005 roku przeprowadzono prace renowacyjne i zabezpieczające zewnętrzną elewację świątyni oraz projekt i wykonanie nocnej iluminacji architektury naszego kościoła.
• 13 czerwca 2005 roku o godzinie 19:00 w naszym kościele miał miejsce koncert Oratorium “Świętokrzyska Golgota”, autorstwa Piotra Rubika i Zbigniewa Książka.
• Od stycznia do sierpnia 2006 roku trwał remont dolnego kościoła.
• 6 sierpnia 2006 roku o godzinie 18:00 Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan odprawił uroczystą Mszę świętą i poświęcił odnowiony dolny kościół, którego patronką została Matka Boża Fatimska.
• W 2007 roku rozpoczęły się i nadal trwają prace remontowe górnego kościoła.
• 3-9 września 2008 roku odbyły się Misje święte poprzedzające wizytę Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz obchody 50-lecia erygowania parafii na Szydłówku. Poprowadził je kanclerz kurii kieleckiej Ksiądz dr Andrzej Kaszycki.
• 10-11 września 2008 roku naszą wspólnotę parafialną nawiedziła Kopia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Jednocześnie w tych dniach przeżywaliśmy 50 rocznicę powołania do istnienia parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Kielcach.

Wszystkim tym uroczystościom przewodniczył Pasterz diecezji kieleckiej Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan, a towarzyszyli przedstawiciele Kurii kieleckiej, wraz z Księdzem Prałatem Andrzejem Kaszyckim, przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach na czele z Księdzem Rektorem Władysławem Sową, Proboszczowie kieleckich parafii oraz licznie zgromadzone duchowieństwo i wierni.
• 27 czerwca 2010 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan dokonał uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II na placu przy wejściu do naszej świątyni.
• 19 marca 2011 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz poświęcił dwa nowe ołtarze: św. Józefa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przy których gromadzimy się na modlitwie.
• 29 grudnia 2013 roku Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan podniósł nasz kościół do godności Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Józefa Opiekuna Rodziny.
• 1 maja 2014 roku uroczyście koronowano obraz Świętej Rodziny. Dokonał tego Ks. Bp Kazimierz Ryczan, Ks. Bp Kazimierz Gurda i Ks. Bpa Marian Florczyk.
• 20 grudnia 2015 roku Pasterz naszej diecezji Ks. Biskup Jan Piotrowski poświęcił kaplicę Bożego Miłosierdzia z całodzienną Adoracją Najświętszego Sakramentu.
• w dniach od 19 do 25 lipca 2016 roku w naszej parafii gościliśmy pielgrzymów z Ukrainy, Włoch, Białorusi oraz Japonii w ramach Tygodnia Diecezjalnego Światowych Dni Młodzieży 2016.

• Rok 2018 był dla naszej parafii rokiem szczególnym, gdyż wspólnota obchodziła swój Jubileusz 60-lecia istnienia. Główne uroczystości odbyły się 30 grudnia w Niedzielę Świętej Rodziny. Uroczystą Mszę Świętą po godz. 12.30 odprawił Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski wraz z zaproszonymi biskupami: Kazimierzem Gurdą – Biskupem Ordynariuszem Diecezji Siedleckiej, Piotrem Skuchą – Biskupem Pomocniczym Diecezji Sosnowieckiej oraz Andrzejem Kaletą – Biskupem Pomocniczym naszej diecezji

W parafii św. Józefa Robotnika przez ponad 60 lat jej istnienia pracowało 105 księży prefektów. Z parafii pochodzi 28 kapłanów (dane na rok 2017) oraz 7 sióstr zakonnych.

W tym czasie powstało 6 parafii, które swój początek biorą “u św. Józefa”:

  • parafia Matki Bożej Matki Kościoła w Kielcach-Dąbrowie,
  • parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce,
  • parafia świętej Jadwigi Królowej,
  • parafia Ducha Świętego,
  • parafia świętego Antoniego z Padwy,
  • parafia świętego Franciszka z Asyżu (klasztor Ojców Kapucynów).

lat istnienia parafii

księży prefektów

Wyświęconych kapłanów

sióstr zakonnych

Parafia Św. Józefa Robotnika Liczy dzisiaj 23 450 wiernych

Księża pochodzący z parafii:

Księża pochodzący z parafii:
Ks. Stanisław Bugajski
Ks. Antoni Pietrzyk
Ks. Piotr Pietrzyk
Ks. Andrzej Kamiński
Ks. Kazimierz Długosz
Ks. Janusz Burzawa
Ks. Jerzy Ciesielski
Ks. Zenon Więckowski
Ks. Tomasz Tobolski
Ks. Lucjan Sańpruch
Ks. Cezary Lerka
Ks. Janusz Zapała
Ks. Ryszard Siadul
Ks. Tomasz Chałupczak
Ks. Piotr Jarosz
Ks. Adam Wierzbiski
Ks. Grzegorz Kuta
Ks. Maciej Michalczyk
Ks. Michał Wojda
Ks. Tomasz Kałuski
Ks. Robert Woszczycki
Ks. Andrzej Dulnik
Ks. Paweł Tambor
Ks. Marcin Gałczyński
Ks. Marcin Kowalski
Ks. Krzysztaf Patrzałek
Ks. Dominik Koston
Ks. Adam Nowak

Wikariusze, którzy pracowali w parafii św. Józefa Robotnika na Szydłówku.

26.08.1958 – 27.06.1961 Ks. Tkacz Józef
26.08.1958 – 01.06.1959 Ks. Baranek Leopold
01.06.1959 – 01.09.1960 Ks. Rogala Zbigniew
27.06.1960 – 13.02.1963 Ks. Koścień Henryk
27.06.1961 – 25.06.1964 Ks. Rogula Stefan
19.06.1963 – 30.06.1966 Ks. Wójcik Zdzisław
04.07.1964 – 23.08.1968 Ks. Piwoński Henryk
13.09.1964 – 30.06.1966 Ks. Styczeń Leszek
30.06.1966 – 27.06.1967 Ks. Kwiatek Adam
27.06.1967 – 21.06.1971 Ks. Barna Jan
06.07.1967 – 23.07.1974 Ks. Matyjas Czesław
30.06.1966 – 08.03.1969 Ks. Zapart Wiktor
26.06.1965 – 20.02.1976 Ks. Fert Stanisław
15.04.1969 – 10.06.1972 Ks. Grzymałowski Roman
02.07.1970 – 06.02.1974 Ks. Kuc Józef
21.06.1971 – 21.05.1973 Ks. Wojtasiński Tadeusz
17.12.1973 – 18.06.1975 Ks. Autosz Stanisław
21.06.1974 – 06.03.1975 Ks. Stawiarski Franciszek
18.06.1975 – 01.07.1983 Ks. Biernacki Jan
18.06.1975 – 25.06.1983 Ks. Gałka Piotr
18.06.1975 – 13.09.1982 Ks. Iłczyk Jan
20.02.1976 – 28.12.1981 Ks. Kwiatkowski Antoni
24.07.1976 – 1977 Ks. Kwas Jan
02.09.1976 – 28.12.1981 Ks. Borowiec Stefan
14.06.1977 – 19.06.1978 Ks. Michalski Leopold
14.06.1977 – 03.06.1981 Ks. Skrobot Zdzisław
19.06.1978 – 23.02.1982 Ks. Wojciechowski Daniel
16.06.1979 – 22.12.1984 Ks. Majkowski Ryszard
10.06.1980 – 12.06.1987 Ks. Czajka Marian
29.09.1980 – 28.12.1981 Ks. Jasiczek Wiesław
22.06.1981 – 01.07.1982 Ks. Śliwiński Stanisław
01.07.1982 – 15.06.1984 Ks. Wojsa Witold
30.09.1982 – 17.07.1985 Ks. Perek Bogusław
25.06.1983 – 15.06.1984 Ks. Strzelec Andrzej
25.06.1983 – 15.06.1985 Ks. Wójcicki Jerzy

15.06.1984 – 20.07.1988 Ks. Stępień Zenon
15.06.1984 – 19.08.1989 Ks. Witek Ryszard
28.12.1984 – 1985 Ks. Musiał Tadeusz
15.06.1985 – 19.08.1989 Ks. Ptak Eustachiusz
15.06.1985 – 15.06.1987 Ks. Gawron Waldemar
26.06.1985 – 15.03.1990 Ks. Światowiec Jan
25.06.1987 – 20.08.1990 Ks. Jakusik Ireneusz
25.06.1987 – 16.02.1988 Ks. Stach Wojciech
20.08.1988 – 25.08.1993 Ks. Bigaj Sławomir
20.08.1988 – 08.10.1996 Ks. Fatyga Marian
20.08.1989 – 25.06.1994 Ks. Kądziela Zbigniew
19.08.1989 – 25.08.1993 Ks. Stępień Wiesław
19.08.1989 – 20.07.1991 Ks. Ławicki Jerzy
20.08.1990 – 20.08.1991 Ks. Jamróz Marek
20.08.1990 – 07.07.1992 Ks. Pietraszewski Jan
20.08.1990 – 01.06.1991 Ks. Barczyk Janusz
23.08.1991 – 24.06.1995 Ks. Olesiński Stanisław
23.08.1991 – 24.06.1995 Ks. Bujek Adam
25.08.1993 – 24.02.1996 Ks. Iskra Edmund
25.08.1993 – 25.10.2000 Ks. Matysiak Dariusz
25.06.1994 – 28.06.1999 Ks. Zięć Wojciech
15.12.1994 – 28.06.1999 Ks. Miszczak Krzysztof
24.06.1995 – 28.06.1999 Ks. Ryszard Maliga
24.06.1995 – 20.06.1998 Ks. Ślusarczyk Jan
22.06.1996 – 20.06.1998 Ks. Ciosek Sławomir
22.06.1996 – 27.06.2002 Ks. Łukasik Henryk
28.02.1996 – 22.06.1996 Ks. Michalski Wojciech
21.06.1998 – 26.06.2003 Ks. Strycharczyk Stanisław
20.06.1998 – 08.08.2002 Ks. Bednarek Julian
20.06.1998 – 26.60.2003 Ks. Wiśniowski Waldemar
28.06.1999 – 27.03.2003 Ks. Pałys Grzegorz
28.06.1999 – 26.06.2003 Ks. Bialik Antoni
28.06.1999 – 23.06.2004 Ks. Sławomir Sarek
25.06.2001 – 25.05.2005 Ks. Paweł Wojtynek
27.06.2002 – 27.06.2006 Ks. Szlenk Grzegorz
26.06.2003 – 24.06.2004 Ks. Tomasz Kałuski
26.06.2003 – 23.06.2004 Ks. Skrzypek Artur
26.06.2003 – 23.06.2004 Ks. Klimczyk Piotr
27.06.2003 – 30.08.2004 Ks. Matuszewski Dariusz
27.06.2003 – 27.06.2006 Ks. Janowski Sławomir

26.06.2003 – 25.06.2007 Ks. Marek Blady
24.06.2004 – 25.06.2007 Ks. Sylwester Iwan
24.06.2004 – † 26.10.2014 Ks. Piotr Klimczyk
24.06.2004 – 25.06.2007 Ks. Piotr Muszyński
24.06.2004 – 26.06.2008 Ks. Mariusz Chmura
25.06.2005 – 01.02.2008 Ks. Krzysztof Przanowski
13.01.2005 – 21.08.2018 Ks. Stanisław Rutka
27.06.2006 – 2008 Ks. Tadeusz Siciarski
27.06.2006 – 2010 Ks. Paweł Dyląg
25.06.2007 – 26.06.2008 Ks. Andrzej Jaskóła
25.06.2007 – 2010 Ks. Zbigniew Grzesiński
25.06.2007 – 12.11.2008 Ks. Marcin Żuchowicz
26.06.2008 – 30.08.2010 Ks. Andrzej Kaleta
26.06.2008 – 29.06.2012 Ks. Władysław Świątek
26.06.2008 – 29.06.2012 Ks. Zbigniew Chłosta
26.06.2008 – 29.06.2013 Ks. Piotr Rojewski
02.04.2009 – 29.06.2012 Ks. Marcin Żuchowicz
26.06.2010 – 29.08.2015 Ks. Grzegorz Dudek
27.06.2011 – 22.08.2017 Ks. Wiesław Noga
29.06.2012 – 05.02.2013 Ks. Marcin Baran
29.06.2012 – 29.08.2016 Ks. Karol Stawowczyk
29.06.2012 – 29.08.2016 Ks. Tomasz Szczepanik
10.09.2012 – 31.10.2012 Ks. Grzegorz Jędrzejczyk
29.06.2013 – 29.08.2015 Ks. Artur Skrzypek
29.06.2013 – 26.06.2014 Ks. Bogdan Szymkiewicz
29.06.2013 – 22.08.2017 Ks. Andrzej Ligenza
26.06.2014 – 29.08.2015 Ks. Wojciech Szczęsny
29.08.2015 – 29.08.2016 Ks. Marcin Snoch
29.08.2015 – 3.12.2017 Ks. Mirosław Nowak
29.08.2015 – …….. Ks. Konrad Walerczak
29.08.2016 – …….. Ks. Artur Krążek
29.08.2016 – …….. Ks. Piotr Białek
29.08.2016 – 21.08.2018 Ks. Ariel Szymiczek
22.08.2017 – …….. Ks. Michał Kościański
22.08.2017 – …….. Ks. Rafał Kupczyk
21.08.2018 – …….. Ks. Wojciech Piątkowski
21.08.2018 – …….. Ks. Robert Kowalski

proboszczowie:

Ks. Tadeusz Cabański 1957 - 19.01.1967
Ks. Jan Kudelski 20.01.1967 - 24.06.1998
Ks. Jan Iłczyk 24.06.1998 - ...

wikariusze:

ks. Konrad walerczak - 29.08.2015 - ...
ks. artur krążek - 29.08.2016 - ...
ks. piotr białek - 29.08.2016 - ...
Ks. michał kościański - 22.08.2017 - ...
Ks. Rafał kupczyk - 22.08.2017 - ...
Ks. Wojciech Piątkowski - 21.08.2018 - ...
Ks. Robert Kowalski - 21.08.2018 - ...

REZYDENCI:

Ks. Grzegorz Jędrzejczyk - 31.10.2012 - ...

Zamknij