Duszpasterstwo Młodzieży "KANA"

Sięgając do źródeł Janowych, nie ma wątpliwości, że chodzi o pierwszy znak dokonany przez Jezusa. „Wina nie mają”! Kto nie ma? Goście, czyli ludzie… Ewangeliczne wino jest metaforą ludzkiego szczęścia.

To właśnie ten wątek zaczerpnięty od ewangelisty Jana został wykorzystany przy tworzeniu naszego duszpasterstwa młodzieżowego. I tak w 2012 r. powstało Duszpasterstwo Młodzieży KANA, skupiające młodzież przy parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach. Są to osoby z różnych wspólnot parafialnych takich jak: ministranci, schola, wspólnota Ruchu Światło – Życie oraz teatr. Przekrój wiekowy jest dość duży – to młodzież zarówno szkolna jak i studencka. Ale do duszpasterstwa młodzieży należą również ci, którzy nie są związani z żadną z tych wspólnot, a także i z naszą parafią. Wspólnota młodych zaczęła prężnie się rozwijać kiedy to duszpasterzami byli: ks. Karol Stawowczyk oraz ks. Tomasz Szczepanik.

To właśnie ten wątek zaczerpnięty od ewangelisty Jana został wykorzystany przy tworzeniu naszego duszpasterstwa młodzieżowego. I tak w 2012 r. powstało Duszpasterstwo Młodzieży KANA, skupiające młodzież przy parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach. Są to osoby z różnych wspólnot parafialnych takich jak: ministranci, schola, wspólnota Ruchu Światło – Życie oraz teatr. Przekrój wiekowy jest dość duży – to młodzież zarówno szkolna jak i studencka. Ale do duszpasterstwa młodzieży należą również ci, którzy nie są związani z żadną z tych wspólnot, a także i z naszą parafią. Wspólnota młodych zaczęła prężnie się rozwijać kiedy to duszpasterzami byli: ks. Karol Stawowczyk oraz ks. Tomasz Szczepanik.

Księża: ks. Andrzej Ligenza, ks. Piotr Białek, którzy sprawują opiekę nad poszczególnymi wspólnotami bardzo gorliwie wywiązują się ze swoich obowiązków. Schola Kana przygotowuje liturgię Mszy św. o godz. 9.30 oraz oprawę liturgiczną czuwań i nabożeństw, drogi krzyżowej, koncertów uwielbienia, wieczorów z Emmanuelem oraz uczestniczy w festiwalu piosenki religijnej. Wspólnota Ruch Światło – Życie prężnie i licznie działająca w naszej parafii daje świadectwo młodszej młodzieży. Teatr „Pod Górnym Kościołem” ewangelizuje poprzez grę sceniczną, która ściąga rzeszę wiernych, z niecierpliwością oczekującą następnych spektakli. Ministranci – chyba najbardziej i najczęściej widoczna grupa chłopców, która w każdą niedzielę, święta i podczas różnych uroczystości służy przy ołtarzu, aby być bliżej Boga i pogłębiać swoją relację z Nim. Przez ostatnie miesiące prężnie działało Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży, w którym posługiwali wolontariusze, przygotowujący siebie i całą parafię na lipcowe spotkanie młodych z całego świata. Jednym ważnym elementem, który łączy wszystkie te grupy jest to, że jesteśmy WSPÓLNOTĄ – Duszpasterstwem Młodzieży KANA, które spotyka się w każdy piątek o godz. 19.00. Ich spotkania przybierają różne formy: wspólnej Eucharystii, Adoracji, spotkań formacyjnych, czy radosnej integracji.

Kanowicze uczestniczą nie tylko w formacji duchowej, ale podejmują się różnych charytatywnych i społecznych akcji. Przygotowują Dzień Papieski sprzedając kremówki, odwiedzają chorych na onkologii, starszych w Domu Opieki Społecznej, czy osoby przebywające w więzieniu. Przeprowadzają liczne zbiórki, z których pieniądze są przeznaczone dla biednej młodzieży ze wschodu albo na paczki świąteczne dla chorych dzieci. Są wolontariuszami oraz darczyńcami projektu Szlachetna Paczka. Przez ostatnie miesiące byli wolontariuszami w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. W okresie świąt Bożego Narodzenia kolędują z bezdomnym i samotnym. Angażują się w przygotowanie corocznego festynu parafialnego. W naszej młodzieżowej wspólnocie nie brakuje też czasu na relaks i integrację. Młodzi spędzają ze sobą czas uczestnicząc razem w pielgrzymkach, np. na św. Krzyż, czy w Kieleckiej Pieszej Pielgrzymce. Wspólnie organizują wyjazdy na: Spotkanie Młodych w Wiślicy i Lednicy, na Europejskie Spotkanie Młodych Taize czy na koncert Jednego Serca Jednego Ducha. Jest też spora liczba małych i tych dużych akcji, w które z wielką chęcią włączają się na terenie naszej parafii, jak i diecezji – Uwielbienie na Rynku. Przez te wszystkie akcje nasza wspólnota młodzieżowa łączy się ze sobą i jednoczy, budując więzi, które zostaną na lata.

Obecnie opiekunem naszego duszpasterstwa jest ks. Piotr Białek

„Spotykają się po to, aby bardziej poznać Boga i Jego zadanie, jakie wyznacza im każdego dnia – nam młodym ludziom. Duszpasterstwo Młodzieżowe KANA, a w Kanie zdarzył się pierwszy cud, w Kanie jest młodość, radość, z Kany płynie wesele i taka jest właśnie nasza młodzież. Radosna i dokonująca cudów przemiany w drugim człowieku, którego spotyka”. – Ks. Tomasz Szczepanik.

Jeśli chcesz doświadczyć cudu i uwierzyć w niego to zapraszamy Cię do Duszpasterstwa Młodzieży KANA w każdy piątek o godz. 19.00 w salce DM Kana. Wszystkich chętnych sprawdzenia jak wygląda wspólnota młodzieży naszej parafii zapraszamy na spotkania formacyjne!

Schola KANA

Wszystkich, którzy śpiewają lub grają na instrumencie i chcą chwalić swoim talentem Pana Boga zapraszamy do współtworzenia naszej parafialnej Scholi „KANA” !

Schola KANA to zespół działający przy Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny. Jego fundament tworzą osoby śpiewające niegdyś w dziecięcym zespole „Józefowe Kwiatki”.
Dzięki hojności naszego Proboszcza, ale również dużemu zaangażowaniu młodzieży, zespół rozwinął się na przestrzeni ostatnich lat. Jednym z największych osiągnięć jest jego pierwsza płyta pt. „Będę wielbił Imię Twe” nagrana w 2016 roku. Oprócz tego schola organizuje systematycznie koncerty Uwielbienia, wspiera wiele projektów w Diecezji Kieleckiej (Koncert Uwielbienia na rynku, Wieczory z Emmanuelem, Noce Świętych), przygotowuje oprawę muzyczną Nabożeństw oraz różnych ważnych Uroczystości w Sanktuarium – Dróg Krzyżowych i Adoracji, wspomaga muzycznie grupę Czerwono Niebieską Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki, a co niedzielę można ją usłyszeć na Eucharystii o godzinie 9:30.
Schola spotyka się w każdy sobotni poranek około godz. 9 w studiu, w salkach naszego Duszpasterstwa.

Chcesz do nas dołączyć? Masz jakieś pytania? Nie bój się! Skontaktuj się z osobą prowadzącą

Zamknij