Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele Katolickim, działającym w ramach wspólnoty Ruchu Światło-Życie, która jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę, zwaną charyzmatem DK, w którym wyróżniamy dwa główne cele:

– Dążenie ku Bogu (do świętości) w jedności ze współmałżonkiem i realizowanie katechumenatu rodzinnego,

– Formowanie dojrzałego chrześcijanina jako nowego człowieka w Chrystusie, realizującego swoje powołanie we służbie Kościołowi. 

Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko n/D, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Znakiem DK są dwa greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie) wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domku.

Domowy Kościół jest dla nas wspólnotą ukazującą małżonkom piękno chrześcijańskiego życia. Pokazuje jak stać się dojrzałym chrześcijaninem we wspólnocie małżeńskiej i we wspólnocie Kościoła. Idąc ku sobie idziemy do Pana Boga, idąc do Boga rozwijamy naszą miłość.

Małżonkowie w Domowym Kościele, dzięki wytrwałej modlitwie, zwłaszcza modlitwie małżeńskiej i dzięki poznaniu Słowa Bożego w odniesieniu do swojego codziennego życia stają się silniejsi i nie ulegają zwątpieniom, pokusą odbierającym sens ich małżeństwu. Są świadomi swej godności i wartości jaką otrzymali przez sakramenty święte – szczególnie przez sakrament małżeństwa.
Małżonkowie swoją formacje przezywają głownie uczestnicząc raz w miesiącu w spotkaniu grupy zwanej Kręgiem Kościoła Domowego oraz przynajmniej raz w roku w rekolekcjach.

Kręgi składają się z 4-7 małżeństw sakramentalnych. Zadaniem Kręgu jest wspólna modlitwa, spotkanie ze Słowem Bożym oraz wzajemna pomoc. Podczas spotkań, w których uczestniczy zawsze kapłan, ma miejsce dzielenie się radościami i smutkami codzienności oraz wspieranie się wzajemnie w formacji. Krąg jest miejscem – oazą rozwoju miłości, jaką stwórca obdarza swoje dzieci.

W naszej parafii są trzy kręgi Domowego Kościoła. Opiekunami są duszpasterze naszego Sanktuarium: ksiądz Wiesław Noga, ksiądz Ariel Szymiczak oraz ksiądz Andrzej Ligenza.

Zgodnie z charyzmatem Ruchu przeżywszy formację podstawową stajemy się świadkami. Świadectwo dotyczy na pierwszym miejscu własnej rodziny i odbywa się on poprzez wychowanie dzieci w duchu wiary katolickiej. „Rodzice są pierwszymi świadkami Ewangelii wobec dzieci” – powie ojciec Blachnicki. Świadkami Ewangelii mamy być również „w środowisku codziennego pobytu”, w naszej pracy, na naszym osiedlu i w parafii.

Dlatego też staramy się czynnie włączać w życie parafii poprzez uczestnictwo w uroczystościach i innych wydarzeniach odbywających się w naszej parafii. Od kilku już lat wspieramy swymi talentami Eucharystię dla dzieci w dolnym kościele. Małżonkowie z naszych kręgów posługują również na organizowanych festynach, uwielbieniach, czuwaniach, spotkaniach przedmałżeńskich i innych formach współpracy z duchownymi naszego Sanktuarium.

Zamknij