Dziś przypada 1 rocznica śmierci Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana. Z tej racji Biskup Kielecki Jan Piotrowski zaprasza do modlitwy za Zmarłego – w czwartek, 13 września br. o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej.

Pod koniec Mszy św. zostanie poświęcone epitafium ku pamięci Księdza Biskupa.

Serdecznie zapraszamy Księży, Siostry zakonne, alumnów WSD i wiernych świeckich do udziału w tej uroczystości.

Ks. Dariusz Gącik
WIKARIUSZ GENERALNY

Biskup Kazimierz Ryczan urodził się 10 lutego 1939 r. w Żurawicy koło Przemyśla, w rodzinie Stanisława i Joanny. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Żurawicy, a potem do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.

W 1956 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 r. w Przemyślu z rąk bp. Franciszka Bardy. Po święceniach posługiwał kolejno w parafii Szebnie, a potem w Rzeszowie. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne na KUL. Po ich ukończeniu pracował, jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie, a w 1976 r. został pracownikiem naukowym KUL. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego i został powołany na Kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL.

Dnia 17 lipca 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem Diecezji Kieleckiej. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kard. Franciszka Macharskiego oraz abp. Edwarda Nowaka i bp. Mieczysława Jaworskiego. Ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach miał miejsce 11 września 1993 r. Za dewizę biskupią obrał słowa: In vinculo communionis (W więzach wspólnoty).

Od 11 października do 28 listopada 2014 r. był Administratorem Apostolskim Diecezji Kieleckiej.

Zmarł 13 września 2017 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany został 19 września 2017 r. w Krypcie Biskupów Kieleckich w Bazylice Katedralnej.

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Kazimierz, któremu powierzyłeś troskę o Kościół Kielecki, † wszedł do radości swojego Mistrza * i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Zamknij